Internationella projekt

Vi är partner i många internationella projekt

Vetenskap & Allmänhet är partner i många internationella projekt och medverkar ofta i studier, event och konferenser. Vi utför även internationella jämförelser av attityder kring forskning i olika länder. Här hittar du info om några projekt.

Vetenskap & Allmänhet är framförallt aktiv partner i flera pågående EU-projekt, som finansieras av forsknings- och innovationsprogrammen Horisont 2020 och Horisont Europa. I dagsläget samarbetar vi med drygt 100 partners i 30 länder.

I dessa projekt jobbar vi framför allt med olika former av aktiviteter inom våra expertområden: dialog och samskapande med allmänheten (Public engagement), forskningskommunikationöppen vetenskap, medborgarforskning samt med olika former av studier.

Läs mer om vad vi kan tillföra olika partnerskap och projekt (på engelska). Se en lista över våra pågående och avslutade projekt nedan.

Vetenskap & Allmänhet är representerade i flera nationella och internationella nätverk inom föreningens intresseområden. Genom dessa nätverk främjar vi samarbete, kunskapsöverföring och policyutveckling inom forskningskommunikation och samverkan.

Pågående EU-projekt

European Citizen Science ambassadör (2024-2026)

European Citizen Science, ECS-projektet, har skapat ett nätverk av 28 ambassadörer för medborgarforskning för att stödja projektet, öka medvetenheten om medborgarforskning och sprida och stärka dess ställning i Europa. Vetnskap & Allmänhets Lotta W Tommasson representerar Sverige i detta nätverk.

ForskarFredag

Vetenskap & Allmänhet koordinerar den svenska delen av Europeiska Researchers’ Night – på svenska, ForskarFredag och har varit nationell samordnare sedan 2006. ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och finansieras inom Marie Sklodowska-Curie Actions, samt av nationella samarbetspartners.

Genderactionplus (2022-2026)

Projektet vill främja jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet genom kompetensutveckling, policyutbyte, samordning samt strategisk policyrådgivning.

Inspiring ERA (2023-2024)

Projektet vill främja genomförande av det Europeiska forskningsområdets (ERA) politiska agenda genom att underlätta ömsesidigt lärande och samarbete mellan medlemsstater och sprida resultat och lärdomar från genomförandet av ERAs politiska agenda.

LOESS  (2023-2026)

Projektet har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om jordhälsa. Genom dialog och samskapande ska projektet utveckla, testa innovativa läromedel i ämnet för skolelever, studenter och allmänhet för vidare integrering i det europeiska utbildningsväsendet.

Re:fish (2023-2026)

Projektet arbetar för att öka medvetenheten om problemen med spökfiske och plastföroreningar i Östersjön. 

Re-Mend (2023-2027)

Projektet kommer tvärvetenskapligt ta fram ny kunskap om förebyggande av psykisk ohälsa. Målet är att ta fram strategier för att förebygga att utsatta individer utvecklar psykisk ohälsa under känsliga faser i livet och att minska stigma i samband med psykiska problem.

Super MoRRI (2019-2024)

Ett projekt för att utveckla och förbättra metoder för att mäta aktiviteter inom RRI (Responsible Research and Innovation – Ansvarsfull forskning och innovation).

TechEthos (2022-2024)

TechEthos kommer att via workshops och science caféer belysa de etiska aspekterna inom teknisk innovation och, i synnerhet, framväxande teknik inom: storskaliga klimattekniker, digitalt utökad verklighet och neuroteknologi.

Avslutade EU-projekt

Tenacity  (2022-2023)

Projektet hade som mål att öka samhällsengagemanget för ett kunskapsbaserat samhälle genom att testa och skapa metoder och processer för samtalsdemokrati och samverkan inom ramen för lärosätenas samverkansuppgift

YouCount (2021-2023)

I YouCount-projektet samarbetade ungdomar och forskare från nio europeiska länder för att utforska nya sätt att stärka ungas delaktighet i samhället genom Youth Citizen Science.

Allthings.BioPRO (2020-2023)

Ett projekt med syfte att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi genom gamifiering. Genom dialog och samskapande utvecklades ett utbildningsspel, a serious game med målet att öka allmänhetens kunskap om bioekonomi. VA ansvarade för samskapande workshops för spelutveckling och design.

RETHINK (2019–2021)

Ett samarbetsprojekt med syfte att skapa hållbar och långsiktig förändring av forskningskommunikation för att maximera möjligheterna och övervinna framtiden utmaningar för forskningskommunikation.

ORION Open Science (2017–2021)

Ett samarbetsprojekt med målet att få forskande och forskningsfinansierande organisationer inom life science och biomedicin öppna upp och ta in fler samhällsperspektiv och inkludera det omgivande samhället i forskningsprocesser och utlysningar. VA var work package leader för ”Outreach and embedding”.

EU-Citizen.Science (2019–2021)

Ett projekt med syfte att skapa en europeisk plattform för medborgarforskning. Plattformen ska till exempel göra det lättare för forskare att använda metoden i sitt arbete; för privatpersoner att hitta projekt att delta i; för beslutsfattare (t.ex. företag, myndigheter) att hitta resultat som de kan använda som underlag för beslut; och för lärare att använda medborgarforskning i sin undervisning. VA ansvarade för den svenska versionen av plattformen.

BLOOM Bioeconomy (2017–2020)

Ett projekt med syfte att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi med speciellt fokus på skogsnäring i Finland och Sverige. Genom dialog och samskapande ska projektet bygga upp och stärka regionala nätverk, för att skapa gemensam förståelse och engagemang för bioekonomins möjligheter. VA ansvarade för nätverksnoden Forest & Wood.

SciShops (2017–2020)

Ett projekt som utvecklade ekosystemet för så kallade science shops – kunskapskiosker. Projektet skapade 10 nya science shops i Europa. VA var med utvecklingen av de nya kunskapskioskerna samt introducerade pilotaktiviteter i Sverige.

RRI Tools (2014–2016)

Ett treårigt projekt finansierat av EU:s sjunde ramprogram. Projektet har bland annat tagit fram en webbaserad och öppen verktygslåda med många goda exempel på hur olika aktörer kan arbeta mer RRI-baserat. VA var koordinator för det svenska deltagandet i projektet, vars webbplats nås här.

ComScience (2009–2012)

Ett projekt som finansierades av EU:s sjunde ramprogram (FP7) och syftade till att prova nya former för samtal om forskning inom följande teman: astma, diabetes och fetma, genetiskt modifierade livsmedel och stamceller.

2WAYS (2009–2010)

Ett projekt finansierat under EU:s sjunde ramprogram (FP7), syftade till att utveckla och testa nya interaktiva former för att sprida kunskap om europeisk forskning inom life science. VA medverkade tillsammans med vetenskapsfestivaler, science centres, universitet och forskare i 17 länder.


Senaste om VAs internationella projekt:

What teaching materials on soil health are needed? Teachers invited to share their views!

Healthy soils provide us with many essential ecosystem services. The soil purifies and absorbs water, reducing the risks of floods and droughts. It also produces food, biomass, and sequesters large… Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-20 |

Kategorier:

EU-projekt, LOESS, News articles, Public Engagement

Hallå där Maria Hagardt… internationell samordnare på Vetenskap & Allmänhet.

För att vi på Vetenskap & Allmänhet ska kunna stimulera öppenhet och dialog mellan forskning och samhälle behövs samverkan både lokalt, nationellt och på internationell nivå. Vi är partner i… Läs mer

Skapad:

2024-05-06 |

Uppdaterad:

2024-05-08 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter

European voices on soil health education – Christina Berneheim, Svensk Kolinlagring

Interview with Christina Berneheim, a consultant on regenerative agriculture at Svensk Kolinlagring, who is a member of the Swedish LOESS Community of Practice. (mer …) Läs mer

Skapad:

2024-05-03 |

Uppdaterad:

2024-06-11 |

Kategorier:

EU-projekt, LOESS, News articles, Public Engagement
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]