Kategori: VA-rapport

Vetenskap & Allmänhets egen rapportserie

Plastexperimentet 2022-2023

Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Under två år hjälpte allmänheten över hela Sverige forskare i medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet att kartlägga plastskräp… Läs mer

Skapad:

2024-04-08 |

Uppdaterad:

2024-07-03

ForskarFredag 2023 – slutrapport

I denna slutrapport finns en sammanfattning av ForskarFredag 2023 som arrangerades på 24 orter i hela Sverige den 25 – 30 september. Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-04-08

VA Barometer 2023/2024 in English

These are some of the results of the 2023/24 VA Barometer. Läs mer

Skapad:

2024-02-07 |

Uppdaterad:

2024-05-22

VA-barometern 2023/24

Svenskarnas syn på artificiell intelligens har blivit mer försiktig. Det visar 2023/24 års VA-barometer. Läs mer

Skapad:

2023-12-15 |

Uppdaterad:

2024-07-08

Plastexperimentet 2022 – delrapport

Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Under 2022 och 2023 hjälper allmänheten över hela Sverige forskare i medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet att kartlägga… Läs mer

Skapad:

2023-04-04 |

Uppdaterad:

2024-04-08

VA Barometer 2022/2023 in English

These are some of the results of the 2022/23 VA Barometer. Läs mer

Skapad:

2023-02-24 |

Uppdaterad:

2023-08-11

ForskarFredag 2022 – slutrapport

I denna slutrapport finns en sammanfattning av ForskarFredag 2022 som arrangerades på 26 orter i hela Sverige den 26 – 1 oktober. Läs mer

Skapad:

2023-02-23 |

Uppdaterad:

2024-04-08

Shedding light on the public’s views of the…

To have a clearly described societal benefit is said to be an important factor for people to be able to have confidence in research. But… Läs mer

Skapad:

2023-02-16 |

Uppdaterad:

2023-02-16

Medborgarforskning – En kunskapsöversikt

Kungliga biblioteket (KB) har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga och analysera allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Medborgarforskning nämns i uppdraget som ett exempel på… Läs mer

Skapad:

2023-01-14 |

Uppdaterad:

2024-04-08

VA-barometern 2022/23

Aldrig förr har så många svenskar haft så starkt förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Det visar 2022/23 års VA-barometer.  Läs mer

Skapad:

2022-12-13 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Bostadsförsöket – slutrapport

Under hösten 2021 arbetade svenska skolelever, seniorer och privatpersoner tillsammans med forskare för att studera miljöhinder i svenska bostäder. Syftet var att genom medborgarforskning genomföra… Läs mer

Skapad:

2022-10-18 |

Uppdaterad:

2024-04-08

Varför så dålig hum om humaniora?

För att bättre förstå vilka det är som saknar uppfattning om humaniora, vad som påverkar förtroende för forskning och forskare, och hur kommunikation om humanistisk… Läs mer

Skapad:

2022-10-12 |

Uppdaterad:

2024-04-08
1 2 3 8 9 10

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]