Medlemsorganisationer

Vi välkomnar såväl enskilda individer som företag och organisationer att bli medlemmar.

Föreningen välkomnar medlemmar från alla samhällssektorer, såväl organisationer som privatpersoner. Läs mer om medlemskap under medlemmar.

Se en aktuell förteckning över organisations­medlemmar nedan och till höger ->

ABF
AFA Försäkring
Astronomisk Ungdom
Azote
Bladins
Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers Tekniska Högskola
Djurskyddet Sverige
European Spallation Source (ESS)
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Folkbildningsrådet
Folkuniversitetet
Forska Utan Djurförsök
Forskningsnätet Skåne
Forskningsrådet Formas
FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Fri Tanke
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet
Håll Sverige Rent
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Institutet för Framtidsstudier
IOGT-NTO
IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
IYPT Sweden
Jernkontoret
Jönköping University
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
KK-stiftelsen
Kungliga biblioteket
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Kungliga Tekniska Högskolan
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhetsakademien
LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Livsmedelsföretagen
LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet
Mistra
Mittuniversitetet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Mälardalens universitet
Natur & Kultur
Naturbruksskolornas Förening
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvetarna
Nobel Prize Museum
Norrtälje Naturcentrum
Norstedts
Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Riksantikvarieämbetet
Riksbankens Jubileumsfond
RISE Research Institutes of Sweden
Runö folkhögskola
Rymdstyrelsen
ShareMusic & Performing Arts
SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling
Skolforskningsinstitutet
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Stiftelsen Bladins skola
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stockholms universitet
Studieförbunden
Svenska Science Centers
Sveriges Ingenjörer
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges förenade studentkårer
Sveriges unga akademi
Sveriges universitetslärare och forskare
Systembolaget
Södertörns högskola
Södertörns högskolas studentkår
Teknikföretagen
Tekniska museet
Thorildsplans Gymnasium
Tom Tits Experiment
Umeå universitet
Unga Forskare
Universeum
Universitets- och högskolerådet, UHR
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet
Vetenskap i skolan
Vetenskap och Folkbildning
Vetenskapsrådet
VINNOVA
VTI
Wikimedia Sverige
Ängelholms gymnasieskola
Örebro universitet

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]