Super MoRRI – Ansvarsfull forskning och innovation

Super MoRRI

EU-projektet Super MoRRI syftar till att utveckla och förbättra metoder för att mäta aktiviteter inom RRI (ansvarsfull forskning och innovation). VA kommer att vara involverat i flera datainsamlingar för projektet som pågår 2019–2024.

Super MoRRI bygger vidare på det tidigare avslutade MoRRI-projektet med målet att stödja samverkan mellan forsknings- och innovationssystemet med samhälleliga värden och behov. Ansvarsfull forskning och innovation eller Responsible Research and Innovation (RRI) är ett centralt begrepp i EU’s ramprogram Horisont 2020. En viktig del för att uppnå detta är att utveckla indikatorer för att bättre kunna mäta och följa i vilken utsträckning hänsyn tas till RRI på olika nivåer. MoRRI fokuserade på indikatorer på nationell nivå. Super MoRRI lägger i stället tonvikten på olika typer av organisationer. En annan skillnad är att MoRRI till största del handlade om kvantitativa mått medan Super MoRRI kommer använda en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Super MoRRI

För att genomföra datainsamlingar och undersökningar i hela Europa har projektet utsett 29 kontaktpersoner (s.k. nationella korrespondenter) i olika länder. Gustav Bohlin, utredare på VA, har utsetts till korrespondent för projektet i Sverige. Inför arbetet kommer det hållas två digitala träffar i november och december 2020. Därefter görs två intervjubaserade studie med organisationer som finansierar, respektive utför, forskning. 

Läs mer om projektet som helhet här och de 29 nationella korrespondenterna här.


Super MoRRI

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]