INSPIRING ERA

Främja genomförande av det Europeiska forskningsområdet

EU-projektet INSPIRING ERA har som mål att främja genomförande av det Europeiska forskningsområdets (ERA) politiska agenda. Vetenskap & Allmänhet är en av sex partners, och ska samordna, marknadsföra och informera om de aktiviteter som genomförs inom ramen för ERA Forum för att öka intresset för ERA. Projektet pågår från december 2023 till november 2026.

Bild från Kick-off-möte i Bonn i december 2023 där projektpartnerna möttes.

Det övergripande målet för projektet är att öka kunskapen om det Europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) och de aktiviteter som genomförs inom ERA-åtgärderna på europeisk och nationell nivå. De 20 ERA-åtgärderna (ERA Actions) inom ERAs politiska agenda 2022-2024 omfattar ett brett spektrum av områden med målet att stärka forskning och innovation i Europa – från öppen vetenskap, jämställdhet och forskarkarriärer till kunskapsvalorisering, främjande av internationellt samarbete och samverkan med det omgivande samhälle. 

INSPIRING ERA-projektet ska underlätta ömsesidigt lärande och samarbete mellan EU:s medlemsstater och associerade länder samt kommunicera resultat och lärdomar från genomförandet av de olika aktiviteterna inom ERA Policy Agenda 2022-2024 samt kommande Policy Agenda 2025-2027. Projektet ska också hjälpa till att marknadsföra ERA, genomförda aktiviteter samt arrangera den årliga ERA Conference. Projektet kommer att ha ett nära samarbete med ERA Forum som koordinerar de olika åtgärderna samt med EU-kommissionen och den nya plattformen – ERA Policy Platform som lanserades i början av 2024. I ERA Forum deltar representanter från EU:s medlemsstater (i Sverige Vetenskapsrådet och Vinnova), associerade länder samt EU-kommissionen.

Övriga projektaktiviteter inkluderar: 

  • Vara informationsnod för ERA och kontaktpunkt för medlemsstater, associerade länder och intressenter.
  • Skapa ett nätverk av intressenter för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • Kommunicera lärdomar och resultat från genomförandet av ERA-åtgärderna.
  • Underlätta interaktion, utbyte och ömsesidigt lärande mellan olika aktörer genom att utveckla och arrangera workshops och evenemang.
  • Utarbeta policyrekommendationer och riktlinjer för implementering av ERA-aktiviteter. 

DLR Project Management Agency i Tyskland koordinerar projektet och VA ansvarar för att samordna kommunikation, marknadsföring och nätverksbyggande samt lärande i projektet. Detta inkluderar också att utveckla en serie online workshops för ERA med fokus på de olika ERA-åtgärder, samt att bidra till ökad kunskap om ERA.

Projektpartners

Övriga partners som bidrar till projektet

Följ INSPIRING ERA


LinkedIn och X (formerly Twitter)

Läs mer på projektets webbplats och går med i INSPIRING ERAs nätverk.

Inspiring ERA finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa GA No.101058093.

Läs det senaste om projektet

What is ERA to you?

WIDERA National Contact Points for Horizon Europe learned more about ERA and public engagement in the EU. (mer …) Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-18 |

Kategorier:

Activity summaries, Inspiring ERA, Referat

Join the new INSPIRING ERA Community and help us develop the European Research Area

INSPIRING ERA is a new project funded by the European Commission designed to support the implementation of the European Research Area Policy Agenda. (mer …) Läs mer

Skapad:

2024-04-30 |

Uppdaterad:

2024-05-06 |

Kategorier:

EU-projekt, Inspiring ERA, News articles, Nyheter

Inspiring ERA: New EU project to support implementation of ERA policy

Inspiring ERA is a new EU Horizon Europe project seeking to support and promote the successful implementation of the ERA Policy Agenda. Vetenskap & Allmänhet (Public & Science) is one… Läs mer

Skapad:

2023-12-13 |

Uppdaterad:

2024-04-30 |

Kategorier:

EU-projekt, Inspiring ERA, News articles, Nyheter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Helen Garrison

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]