Medlemmar

Vi är våra medlemmar

Dialogseminarium under VA-dagen 2024.Foto: Adrian Pehrson

Vi välkomnar medlemmar från alla samhällssektorer, såväl organisationer som privatpersoner. Vill du vara med och främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare? Det är ändamålet för den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Ett medlemskap i Vetenskap & Allmänhet ger dig/din organisation nya kunskaper, ett brett nätverk och möjlighet att påverka. Samtidigt visar det på ett engagemang för tillgång och tilltro till kunskap, kompetens, bildning och forskning.

Som medlem får du:

Kunskaper och förhandsinformation om våra studier, liksom rådgivning om hur aktiviteter och studier kan utformas.

Tillgång till ett brett nätverk av medlemmar, liksom möjlighet till samarbeten med oss och andra medlemsorganisationer.

Inflytande över vilka aktiviteter och studier som föreningen genomför, vilka frågor vi fokuserar på och hur verksamheten utvecklas.

Goodwill genom samhällsengagemang. Medlemskapet i Vetenskap & Allmänhet signalerar att du/ni ser tillgång och tilltro till kunskap, kompetens, bildning och forskning som strategiska frågor.

Medlemsförmåner

  • Medlemsbrev åtta gånger per år
  • Inbjudningar till samtliga våra aktiviteter och särskilda medlemsaktiviteter (*)
  • Tillgång till och medverkan i Vetenskap & Allmänhets nätverk
  • Rådgivning om upplägg av egna aktiviteter och studier
  • Erbjudanden om att medverka i aktiviteter och samverka i projekt
  • Möjlighet att påverka vår verksamhet och inriktning
  • Lägre pris på våra erbjudanden; i vissa fall kostnadsfritt

(*) VA-dagen (kostnadsfri för medlemmar), Barometerseminarium, medlemsträffar i anslutning till nationella event, inspirationsträffar.

Ovanstående gäller alla anställda och andra knutna till en medlemsorganisation.

Medlemskategorier

Huvudintressenter: Juridiska personer som företräder nationella och/eller internationella verksamheter och som vill verka för föreningens ändamål. Har 100 röster vid föreningsmötet. Vetenskap & Allmänhets styrelse består av företrädare för huvudintressenterna.

Intressenter: Juridiska personer, såsom organisationer, myndigheter och företag som vill stödja föreningens ändamål. Har 20 röster vid föreningsmötet.

Individuella medlemmar: Enskilda personer som vill stödja föreningens ändamål. Har en röst vid föreningsmötet.

Årsavgifter juridiska personer

Huvudintressent: 75 800 kr/år (eller valfritt högre belopp)

Intressent: valfritt belopp mellan 18 300 och 55 100 kr/år

Intressent med symbolisk avgift: 1 500 kr/år för juridiska personer som organiserar barn, ungdomar eller studenter.

Även andra juridiska personer med begränsade resurser kan i särskilda fall få nedsatt årsavgift efter överenskommelse med Vetenskap & Allmänhet.

Individuellt medlemskap

Medlemsavgift om 410 kronor inbetalas till Vetenskap & Allmänhets bankgiro 5507-7150. Ange vem medlemsavgiften avser. Var vänlig, fyll också i nedanstående formulär eller kontakta oss via mejlen ovan:

Fill out my online form.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]