Myndigheter

VA samverkar ofta med olika myndigheter i framtagande av nya studier och rapporter inom våra expertområden. VA gör även kartläggningar med andra organisationer för att undersöka gränsnittet mellan myndigheter och forskning/utbildning.

  • Vägledning för tillgänglig samhällsinformation (2023)- En rapport baserad på forskningsöversikten Inkluderande kris- och samhällsinformation som riktar sig till kommunikatörer i offentlig sektor. Vägledningen är framtagen i samarbete med VA-medlemmarna Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
  • Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? – En jämförelse mellan kommuner och över tid (2023)
    I samarbete med VA-medlemmen IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har VA analyserat tillgänglig statistik för olika gymnasieprogram över tid tillsammans med faktorer som medianinkomst och utbildningsnivå och identifierat kommuner som utmärker sig i statistiken och gör nedslag i dessa. Rapporten ska skapa en grund för en saklig diskussion om hur och varför intresset för naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet skiljer sig åt mellan kommuner. Rapporten är framtagen inom IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle
  • Vägledning för kommunikation under kriser (2021)
    Kommunikation är A och O för att klara av kriser. Det har blivit väldigt tydligt under covid-19-pandemin när vi alla behövt förändra beteende för att skydda oss själva och varandra. Därför har MSB och VA tagit fram en forskningsbaserad vägledning för kommunikation under kriser, med fokus på hur människors beteende kan påverkas. MSB genomförde även en seminarieserie under våren 2022. VA har sammanställt innehållet här.
  • Forsknings­baserad kunskap i svensk förvaltning (2012)
    Sveriges statsförvaltning behöver forskningsbaserad och högkvalitativ kunskap. Men hur kunskapsinhämtningen sker, vem som genomför den och hur den används och sprids varierar mycket mellan myndigheterna. Det visar studien som VA genomfört inom ramen för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Agenda för forskning.

Läs det senaste om detta:

Vägledning för tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Vetenskap & Allmänhet har tillsammans… Läs mer

Skapad:

2023-03-10 |

Uppdaterad:

2023-03-10 |

Kategorier:

Myndigheter, Övriga publikationer

Ny vägledning för tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Därför har Vetenskap & Allmänhet… Läs mer

Skapad:

2023-03-08 |

Uppdaterad:

2023-03-17 |

Kategorier:

Myndigheter, Nyheter

Stora skillnader i intresse för naturvetenskaps- och teknikprogrammen mellan olika kommuner

Andelen gymnasieelever som går naturvetenskaps- och teknikprogrammen varierar stort mellan Sveriges kommuner. Satsningar som kommunerna gör för att öka ungdomars teknikintresse har betydelse. Det visar en ny rapport som Vetenskap… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-28 |

Kategorier:

Myndigheter, Nyheter, Referat, Ungdomar

Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var?

Rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och övertid”, är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektets vision är ett samhälle där kunskap… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-24 |

Kategorier:

Myndigheter, Övriga publikationer, Ungdomar
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *