Vetenskap & Allmänhets i andra nätverk

Nätverk inom föreningens intresseområden

Vetenskap & Allmänhet är representerade i flera nationella och internationella nätverk inom föreningens intresseområden.

Vetenskap & Allmänhet som förening är medlem i:


Vetenskap & Allmänhets medarbetare representerar organisationen i dessa nätverk:

Ulrika Björkstén

  • är ledamot i styrgruppen för HanaAcademy, ett program för att främja bilateralt samarbete och kunskapsutbyte inom högre utbildning och forskning i Sverige och Finland.
  • Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens, KSLA:s forskningsutskott.
  • ingår i nationella rådet för HERO, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt  vid Uppsala universitet
  • ledamot i styrelsen (board of trustees) i Sense about Science, UK.
  • ingår i advisory board för ESBO Science Journalism Fellowships.

Gustav Bohlin

Maria Hagardt

Lena Söderström

Lotta W Tomasson

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]