RRI – Ansvarsfull forskning och innovation

Vetenskap & Allmänhets definition

Responsible research and innovation, RRI, översätts på svenska till ”Ansvarsfull forskning och innovation”. Begreppet handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus under hela forsknings- och innovationsprocessen.

Bild: EU-projektet RRI Tools, rri-tools.eu.

I RRI ingår följande policykategori: etikjämställdhetstyrningöppen tillgång/öppen vetenskapsamverkan/public engagement och vetenskaplig utbildning.

Inkludering, öppenhet och transparens genom hela processen

Det är heller inte bara forskningsresultaten och innovationerna som omfattas utan även själva forsknings- och innovationsprocessen ska genomsyras av RRI, enligt följande kriterier:

 •  mångfald och inkludering
 •  framsynthet och reflektion
 •  öppenhet och transparens
 •  lyhördhet och anpassningsförmåga

De olika kriterierna beskrivs närmare i en definition av RRI som tagits fram av EU-projektet RRI Tools.

I verktygslådan som har utvecklats av RRI Tools finns en uppsättning goda råd och sammanställningar för individer och organisationer som vill bedriva RRI. Här finns bland annat råd som:

Liknande sammanställningar för olika syften finns för alla intressenter: forskarebeslutsfattareindustri och näringslivcivilsamhällesorganisationer och utbildningssektorn.

Hur jobbar vi med RRI?

Vetenskap & Allmnänhet driver och är partner i flera projekt som främjar arbetet med ansvarsfull forskning och innovation:

 • GenderactionPlus –  EU-projekt för jämställdhet inom forskning och innovation i EU
 • ORION Open Science
  EU-projekt som syftade till att göra forskning inom livsvetenskaper och biomedicin öppnare och ta in fler samhällsperspektiv i sina processer.
 • RRI tools
  Detta avslutade projekt har utvecklat en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation.
 • SciShops
  Detta avslutade projekt har utvecklat ekosystemet för Science Shops/kunskapskiosker i EU.
 • Super MoRRI 
  Utvecklar och förbättrar metoder för att mäta aktiviteter inom RRI (ansvarsfull forskning och innovation).
 • Öppen vetenskap workshops
  Detta avslutade projekt genomförde workshops om Öppen vetenskap och kopplingen till RRI på svenska lärosätet.

Motsvarighet i engelskan

Responsible research & innovation, RRI

Läs mer

 • Samsyn-projektet arbetar fram en vägledande samverkansnomenklatur och en förklarande karta över de begrepp som används när man talar om samverkan: Samsyn wiki om RRI
 • RRI-tools – verktygslåda för RRI

Se även #RRI i sociala medier.


Senaste om RRI:

Joining forces for a global 21st century Responsible Research and Innovation Network

The RRING network, the NewHoRRIzon and the ORION Open Science project held an online roundtable on 3 September, as part of the Euroscience Open Forum 2020, on ”Joining forces for a global 21st century… Läs mer

Skapad:

2020-10-26 |

Uppdaterad:

2023-08-10 |

Kategorier:

Activity summaries, EU-projekt, News articles, Nyheter, Orion Open Science, RRI Tools

What’s next for SwafS in Europe? Report on Brussels event

Integrate RRI as a cross-cutting issue in the EU framework programme for R&I. Use the SwafS programme to advance EU’s Open Science agenda! These were some of the suggestions raised… Läs mer

Skapad:

2017-03-06 |

Uppdaterad:

2023-06-08 |

Kategorier:

News articles, Nyheter, Referat, RRI Tools, SwafS

VA’s views on Horizon 2020 and funding post-2020

Do more to address citizens’ needs and involve them in the research and innovation process. Include the humanities and social sciences more in Horizon 2020 calls. These are two of… Läs mer

Skapad:

2017-03-01 |

Uppdaterad:

2023-06-08 |

Kategorier:

News articles, Nyheter, RRI Tools, SwafS

RRI in Europe: what’s next?

The three-year European RRI Tools project has now come to an end. Karin Larsdotter, who managed the Swedish hub of the RRI Tools project, shares her views on what has been… Läs mer

Skapad:

2017-01-24 |

Uppdaterad:

2023-06-08 |

Kategorier:

News articles, Nyheter, RRI Tools
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]