AllThings.bioPRO

Samskapande om bioekonomi

EU-projektet AllThings.bioPRO vill öka intresset och engagemanget för bioekonomi i samhället. Projektet har utvecklat ett utbildningsspel om bioekonomi som ska öka allmänhetens medvetenhet och dialogen med bioekonomins intressenter. VA är en av tolv organisationer i det tre år långa projektet som startade i september 2020.

Mission BioHero på Google-play, och på App Store. Label BioHero på Google-play, och på App Store.

Nu är bioekonomispelet Mission BioHero lanserat!

Spelet Mission BioHero är nu tillgängligt online för både Android– och iOS-användare! (OBS på engelska). Kan ett spel lära dig mer om bioekonomi, hur du gör rätt val i vardagen och hur du kan ändra din livsstil för ett hållbarare samhälle? Testa. I spelet har du rollen som utomjording och du kommer för att förstöra jorden som planet, men sedan ändrar du dig. Du bestämmer dig för att det är mycket bättre att vara en hjälte och hjälpa mänskligheten att rädda jorden, och blir en BioHero.

Mission BioHero är ett utbildningsspelet, ett så kallat ”serious game”. Cirkulär bioekonomi är komplext och gamifiering av ämnet kan vara ett sätt att göra konceptet lättare att förstå på ett enkelt och mer tillgängligt sätt. Spelet består av åtta ”uppdrag”, var och en av dem relaterade till olika aspekter av bioekonomin; hållbara förpackningar, greenwashing eller produkters uttjänta livslängd. Spelarna lär sig om bioekonomi, utan att vara medvetna om det bl.a. via ett Quiz med ”ja” eller ”nej”- svar.

Spelet är på engelska och passarv även utmärkt som en del i undervisning om hållbarhet. Projektet har tagit fram en lärarhandledning som innehåller scenarier och exempel på hur spelet kan integreras i lektionerna, liksom de rätta svaren på quizet som finns i spelet.

Lärarhandledningen finns på följande språk:

Bli en miljöhjälte du också genom att leka, ha kul och samtidigt lära dig mer om cirkulär bioekonomi och hållbara beteenden!

Eftersom det är så lätt att bli förvirrad vad gäller bioekonomi och vad som är hållbart och inte, har projektet också lanserat en app som heter Label Bio-Hero (OBS på engelska). Den är tänkt att hjälpa oss och ge oss kunskap om vilka miljömärkniongar man kan lita på och vad de står för. Till exempel vilka produkter som är biologiskt nedbrytbara och/eller biobaserade.

Se även vår biokeonomiordlista.


Dialog för en cirkulär bioekonomi

Inom Allthings.BioPRO har utbildningsspelet om bioekonomi utvecklats tillsammans med spelare, experter, allmänhet och spelutvecklare från fem länder. Projektet berör fyra aspekter av bioekonomi:

  • biobaserade matförpackningar
  • hållbart mode och textilier
  • hållbara och biobaserade produkter för barn och skolor
  • jobb och utbildning inom bioekonomi.

VA var med och utvecklade spelområdet kring hållbart mode och textilier tillsammans Fashion for Good BV i Nederländerna. Vi bjöd in intressenter och allmänhet till samskapande workshops för att utveckla det nya spelet. Projektet är nu i slutfasen och vi håller på att ta fram en lärarhandledning för hur spelet ska kunna användas i undervisning.

Faktablad på svenska:

Samskapande (Co-creation)

Samskapande så kallad co-creation, är kärnan i projektet Allthings.bio. Samskapande är också en viktig del i öppen vetenskap, dialog och i konceptet ansvarsfull forskning och innovation, kallat RRI – Responsible research and innovation på engelska. Båda begreppen genomsyrar EU:s forskningsramverk och handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus.

För att öka genomslag och relevans har därför Allthings.bioprojektet använt sig av samskapande aktiviteter dels för att lära av slutanvändarna, intressenter, dels för att möta samhällets behov och förväntningar samt för att skapa en hållbar framtid.

Projektpartners:

Mer information om Allthings.Bio


Twitter: @AllThings_BioFacebook: @AllThingsBioLinkedIn: @allthingsbio 

Gå med i Bioeconomy Citizen Action Network ”BioAction – The Bioeconomy Facts and Fun Network” online community på LinkedIn. Läsa mer på projektets webbplats.

AllThing.bioPRO startade i september 2020 och avslutas i augusti 2023. Det finansieras av the Bio Based Industries Joint Undertaking under EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, GA No 887070.Läs det senaste om projektet

Lär dig om bioekonomi genom att leka och ha kul!

Vill du lära dig om hur utbildning och kunskap inom bioekonomi kan leda till intressanta jobb med hållbarhet i centrum? (mer …) Läs mer

Skapad:

2023-08-09 |

Uppdaterad:

2023-09-06 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, EU-projekt, Nyheter

Make it fun, make it easier: when games help learn the bioeconomy

If you didn’t get what the bioeconomy is, you probably took it too seriously. International success-stories and growing interest by the education and business world confirms it: “Games are the key. Playing… Läs mer

Skapad:

2023-05-24 |

Uppdaterad:

2023-08-08 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, EU-projekt, News articles, Nyheter

Learning by playing: AllThings.Bio turns people into bio-heroes

AllThings.bioPRO has now released a game and an application designed to help people of all ages to improve their sustainable behaviours and become ambassadors for change. The project is now… Läs mer

Skapad:

2022-11-04 |

Uppdaterad:

2023-08-08 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, Bioeconomy, EU-projekt, Nyheter

Spela spel och lär dig mer om bioekonomi 

Kan ett spel lära dig mer om bioekonomi, hur du gör rätt val i vardagen och hur du kan ändra din livsstil för ett hållbarare samhälle? I EU-projektet Allthings.BioPRO utvecklas… Läs mer

Skapad:

2021-12-16 |

Uppdaterad:

2023-01-13 |

Kategorier:

Alltings.BioPRO, EU-projekt, Nyheter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]