Tenacity

Ökat samhällsengagemang för ett kunskapsbaserat samhälle

Tenacity

Bild från ett ungdomsparlament i samarbete med VA-medlemmen Thorildsplans gymnasium i Stockholm 2014. Foto: Gustaf Waesterberg

Hur kan lärosäten förbättra och öka samverkan med det omgivande samhället? I Erasmus+ -projektet TENACITY (communiTy Engagement for a kNowledge bAsed society) Erasmus+ -projekt utformades och testades olika verktyg samt strategier för att involvera lärosäten, lokalsamhället och beslutsfattare i att utveckla samverkan och andra former av inkluderande arbetssätt. VA var en av nio europeiska partners i detta projekt som genomfördes 2021-2023.

Det övergripande målet med TENACITY-projektet var att involvera lärosäten och andra intressenter i att utforma och utveckla modeller och digitala verktyg för att stärka samverkan (public engagement) med det omgivande samhället och öka relevansen av samverkansuppgiften. Detta för att att främja utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle. Projektet syftade till att skapa en standardiserad lärandeprocess för samtalsdemokrati inom ramen för lärosätenas samverkansuppgift. I detta ingick också att ta fram strategier för kompetensutveckling för att stärka lärosäten, lokalsamhället och beslutsfattare i att utveckla inkluderande arbetssätt.

Tenacity projektet tog fram och utvecklade:

  • En digital handbok som utforskar olika aspekter av lärosätens (akademins) samhällsengagemang och samverkan med det omgivande samhället inom ramen för “tredje uppgiften”.
  • En plattform för samverkan och inkluderande arbetssätt.

Dessutom arrangerades internationella utbildningsaktiviteter, nationella evenemang samt olika former av kommunikationsaktiviteter. VA var involverad i samtliga delar av projektet. 

TENACITY finansierades av Europeiska kommissionens Erasmusprogram. Projektet pågick från december 2021 till november 2023.

I Tenacity medverkade följande organisationer:

Mer information

Följ projektet på Facebook: @TenacityProjectErasmus och LinkedIn: @Tenacityproject

Läs mer på projektets webbplats eller i flyern Tenacity projektet (PDF)Läs det senaste om projektet:

Ny handbok för samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället

”Academic Civic Commitment through Public Engagement in the Third Mission” är en handbok för att utveckla lärosätens samverkan med det omgivande samhället. Handboken har tagits fram inom ramen för EU-projektet… Läs mer

Skapad:

2024-03-12 |

Uppdaterad:

2024-03-27 |

Kategorier:

Nyheter, Samverkanspåverkan, Tenacity

Handbook for academic civic engagement in universities

“Academic Civic Commitment through Public Engagement in the Third Mission” is a new handbook that has been developed by the Erasmus+ Tenacity project. It is published in English along with… Läs mer

Skapad:

2024-02-22 |

Uppdaterad:

2024-02-23 |

Kategorier:

News articles, Tenacity

​​My Future City: Young people’s perspectives on sustainable urban development

Our cities are undergoing rapid transformations, but how can we plan future cities in light of climate change and growing populations? Although the public is regularly consulted, research shows that… Läs mer

Skapad:

2023-11-13 |

Uppdaterad:

2023-11-15 |

Kategorier:

EU-projekt, News articles, Public Engagement, Tenacity

Min framtida stad: ungdomars perspektiv på hållbar stadsutveckling

Våra städer förändras snabbt, men hur ska framtidens stad se ut för att klara klimatförändringar och en växande befolkning? Allmänheten involveras regelbundet för att tycka till, men forskning visar att… Läs mer

Skapad:

2023-11-13 |

Uppdaterad:

2023-11-15 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter, Tenacity

Meet the Team – Tenacity Partner VA

Meet Maria Hagardt International Relations & Communication Manager and Helen Garrison, Project & Communications Manager, who work for VA (Public & Science) and manage the Tenacity project. (mer …) Läs mer

Skapad:

2023-05-08 |

Uppdaterad:

2023-05-09 |

Kategorier:

EU-projekt, News articles, Nyheter, Tenacity
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Helen Garrison

[email protected]