Medieseminarier för forskare

Möt medier och lär mer om hur journalister arbetar

VA har tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA anordnat nio seminarier på lärosäten i Sverige där forskare inbjudits att möta medier och lära mer om hur journalister arbetar.

mediaforskare
Bild från dialogseminarium om kontakter mellan forskning och media 2013 på Karolinska Institutet i Stockholm.

Efterfrågan på ny forskningsbaserad kunskap är stor i samhället och för de flesta människor är massmedia den i särklass främsta kanalen för att ta del av forskning. Därför är det viktigt att journalister kan få tag på experter och att forskningsrön uppmärksammas på ett korrekt och begripligt sätt. Det handlar även om att kunna förklara varför forskning behövs.

I en serie seminarier inspirerade av ”Introduction to the News Media” som Science Media Centre i London regelbundet inbjuder till har forskare och kommunikatörer vid universitet och högskolor erbjudits att lära sig mer om hur massmedia fungerar och få råd och tips av såväl journalister som medievana forskare. En viktig del har varit att förmedla hur lärosätenas kommunikationsavdelningar kan ge stöd och råd inför kontakter med media.

Se seminarierna via vår YouTube-kanal:


Ta del av en digital handbok med sammanställda tips och råd för forskare vid kontakter med massmedier:

-> MÖT MEDIA – samlad kunskap från seminarieserien 2013-2016


Senaste om medieseminarier för forskare:

Digital guide om dialog med media

”En tidig julklapp till alla forskare!” Så beskriver Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet, de fyra avsnitten med lärdomar och tips från seminarieserien Möt media, som nu finns publicerade på VAs webbplats.… Läs mer

Skapad:

2017-12-01 |

Uppdaterad:

2023-05-09 |

Kategorier:

Nyheter, Så funkar media

GÄSTKRÖNIKA: Media Forskning = Sant

Här kommer en tidig julklapp till alla forskare! Nu finns en digital handbok på Vetenskap & Allmänhet,VA:s webbplats där du som forskare kan lära dig mer om hur du når… Läs mer

Skapad:

2017-11-30 |

Uppdaterad:

2023-05-09 |

Kategorier:

Gästkrönika, Så funkar media, Vetenskapsrådet

1. Därför ska forskare medverka i media

Kort sammanfattning Därför ska forskare medverka i media: Det är bra för forskaren. Det är bra för samhället. (mer …) Läs mer

Skapad:

2017-02-06 |

Uppdaterad:

2023-02-15 |

Kategorier:

Möt media

2. Så når du ut i samhällsdebatten

Kort sammanfattning För att nå ut med din forskning i samhällsdebatten: Leta upp diskussioner och debatter som förs i media där din egen forskning, eller ditt forskningsområde, kan bidra med… Läs mer

Skapad:

2017-01-06 |

Uppdaterad:

2023-02-15 |

Kategorier:

Möt media

3. Så blir din forskning en nyhet

Kort sammanfattning: För att intressera journalister och nå ut med din forskning … Vad är grejen? Varför skulle detta intressera en större publik? Har du t.ex. nya slutsatser i en… Läs mer

Skapad:

2017-01-06 |

Uppdaterad:

2023-02-15 |

Kategorier:

Möt media
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]