Hur bildades VA?

”va?” – Vad sa du?

På bilden ses Lena Hjelm-Wallén, Majléne Westerlund Panke, Agneta Bladh, Camilla Modéer och Dan Brändström vid avtackningen av föreningens första generalsekreterare Camilla Modéer 2011.

Vetenskap & Allmänhet, VA, grundades 2002 på initiativ av riksdagsledamoten Majléne Westerlund Panke (S), som även blev föreningens första ordförande. Idén till föreningen hade hon fått ett par år dessförinnan under sin medverkan i en parlamentarisk kommitté om bioteknik. I kommitténs arbete ingick att samtala med forskare och representanter för civilsamhället. Samtalen visade att det var stor skillnad mellan det forskarna ville göra och det människor i allmänhet tyckte var lämpligt – och kommitténs slutsats var att något behövde göras för att främja dialog mellan grupperna.

Majléne Westerlund Panke var vid denna tid ordförande i Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo), en förening i Riksdagen som verkar för ökad kontakt och dialog mellan politiker och forskare. På hennes initiativ bjöd Rifo in en rad organisationer för att diskutera hur dialog och öppenhet mellan allmänhet och vetenskap skulle kunna stärkas. Diskussionerna pågick under något år och landade i att en ny och neutral plattform för dialog och möten behövde bildas. Att plattformen skulle ha formen av en ideell förening bestämdes efter att möjliga organisationsformer och organisationer med liknande syfte i andra länder studerats.

Vetenskap & Allmänhet, VA (uttalas ”va?”, på samma sätt som när man inte riktigt hör vad någon säger), bildades vid ett konstituerande möte i januari 2002 och i juli samma år hade 14 organisationer gått med som medlemmar i föreningen. Ända sedan starten har det också varit möjligt att vara individuell medlem i VA.

VA har nu ett 100-tal medlemmar och är sedan många år en etablerad aktör i gränssnittet mellan forskare och allmänhet. Den drivande övertygelsen som rådde vid föreningens bildande gäller fortfarande: Ökad dialog mellan vetenskap och allmänhet är inte bara till nytta för alla inblandade parter, utan en förutsättning för att forskningen ska leda till lösningar på nutidens och framtidens stora samhällsutmaningar.

Generalsekreterare

Ordförande

  • 2019 – Ann Fust
  • 2017– 2019 Kerstin Norén
  • 2016–2017 Åke Svensson
  • 2011–2015 Agneta Bladh
  • 2007–2010 Dan Brändström
  • 2005–2006 Majléne Westerlund Panke
  • 2003–2004 Lena Hjelm-Wallén
  • 2002 Majléne Westerlund Panke

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]