Näringslivet

Synen på forskning och vetenskap i näringslivet och relationerna mellan forskare & företag

Utnyttjar näringslivet forskningsrön fullt ut? Ser akademin till att dess produkt – kunskapen – finner nya vägar ut i samhället? Under 2008 genomförde VA en studie i flera delar av synen på forskning och vetenskap i näringslivet och relationerna mellan forskare och företag.

skbFF
ForskarFredag på Äspölaboratoriet, Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 2008.

Studiens huvuddel är en intervjuundersökning med chefer vid olika typer av företag. Fem framstående företrädare för näringsliv och akademi ger sina reflektioner kring resultaten i form av korta artiklar. Innehållet i ett urval branschtidningar har analyserats med avseende på vetenskapligt relaterat innehåll. Allmänhetens syn på forskning inom företag har undersökts genom en opinionsundersökning. Studien omfattar slutligen en genomgång och analys av litteratur och relevant näringslivsstatistik.

Alla delar presenteras i rapporten Kunskapssynen i Näringslivet (2008:4). En kortfattad överblick över de huvudsakliga resultaten ges i den sammanfattande rapporten Kunskap i omsättning (2008:5).

Senaste om detta:

Innovation beyond the lab – report from VA’s ESOF seminar

Businesses need new knowledge in order to innovate, develop and become successful. But how should these new ideas be obtained and by whom? These were the key questions discussed at… Läs mer

Skapad:

2010-09-01 |

Uppdaterad:

2022-12-19 |

Kategorier:

Activity summaries, Näringslivet, News articles, Nyheter, Referat

Kunskap i omsättning – VAs näringslivsstudie i korthet

En studie av kunskapssynen i näringslivet – Vetenskap & Allmänhet har undersökt attityder inom näringslivet till forskning, forskare och samarbete med forskare. I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten och slutsatserna… Läs mer

Skapad:

2008-11-05 |

Uppdaterad:

2022-12-19 |

Kategorier:

Näringslivet, VA-rapport

Vetandets värde – VA-dagen 5 november 2008

Forskare, företagsledare, entreprenörer och finansiärer – alla kom till VA-dagen den 5 november 2008 för att diskutera hur forskare och företag ska kunna samspela mera. (mer …) Läs mer

Skapad:

2008-11-05 |

Uppdaterad:

2022-12-19 |

Kategorier:

Näringslivet, Referat, VA-dagen
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]