Styrelse

Företrädare för föreningens medlemmar

Vetenskap & Allmänhets styrelse består av företrädare för föreningens medlemmar.

Styrelsen består för närvarande av fjorton ledamöter och mandatperioden för ledamöterna är två år.


Styrelsens sekreterare

Lena Wedin

Valberedning:

  • Agneta Bladh (sammankallande)
  • Sven Stafstöm
  • Åke Svensson

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

En kommentar om “Styrelse