STORSKALIGA KLIMATTEKNIKER

Tekniker som kan motverka den pågående globala uppvärmningen

På engelska geo-engineering, ibland kallat klimatmanipulering innefattar detta tekniker för storskalig modifiering av jordens klimatsystem, till exempel genom att fånga in och lagra koldioxid ur atmosfären, eller reflektera bort solens strålar från jorden.

Erik Dahlén är ansvarig för forskning och utveckling på Stockholm exergi pratar om hur man kan rena luften från koldioxid på ett Science café om framtidens klimattekniker 2022. Foto: VA

Tekniker som kan motverka den pågående globala uppvärmningen (klimatförändringen) utvecklas och forskas på i detta nu. Det handlar i huvudsak om två typer av tekniker:

  • tekniker för att minska den inkommande solstrålningen som ett sätt att motverka den globala uppvärmningen Åtgärder för att reflektera bort solstrålning kallas SRM (Solar Radiation Modification).
  • tekniker för att minska mängden växthusgaser i atmosfären (framförallt koldioxid). Åtgärder för att avlägsna koldioxid från atmosfären kallas CDR (Carbon Dioxide Removal)

Etiska frågeställningar kring dessa nya tekniker är säkerhetsfrågor, kommer de ha effekt lokalt eller globalt, och vem ska bestämma över dem? Vilka kan de framtida miljökonsekvenserna av deras tillämpningar bli?

Läs mer om EU-projektet TechEthos som för dialog om dessa frågor.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]