Vetenskap angår alla!

Stadigt förtroende för forskning i olika områden

Förtroendet för olika forskningsområden ökar något sedan 2020. Det är få som har litet förtroende för något forskningsområde, men många saknar fortfarande uppfattning om sitt förtroende för forskning i humaniora. Det visar resultat från Vetenskap & Allmänhets undersökning i samarbete med den nationella SOM-undersökningen.

Forskningens frihet i fokus i Almedalen

– För att möta samhällsutmaningarna behövs fler, och bättre, mötesplatser där forskare, politiker och medborgare kan stöta och blöta problem och lösningar. Vår arena är just en sådan mötesplats och därför känns det angeläget att kunna utöka med ännu fler samtal och aktiviteter, säger Ulrika Björkstén, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.

Vetenskap för alla i Nyhetsmorgon

Vetenskap & Allmänhet medverkar under 2024 i en inslagsserie om vetenskapsfrågor i TV4. Vår generalsekreterare Ulrika Björkstén för dialog med programledarna om forskning, vetenskap och nya rön.

Forskar grand prix digital – deltävling öppen för forskare i hela landet

I Forskar Grand Prix tävlar forskare i vem som kan göra den mest engagerande, lärorika och begripliga presentationen av sin forskning – på bara 4 minuter. Den digitala deltävlingen Forskar Grand Prix Digital är öppen för forskare på alla nivåer i hela Sverige. Ansök mellan 1 juni - 1 augusti 2024!