Vetenskap angår alla!

Gemensamma ansträngningar kan vända utvecklingen

Evidensbaserat beslutsfattande har blivit ett allt viktigare begrepp. I det sammanhanget har Vetenskap & Allmänhet en nyckelroll. Läs generalsekreterare Ulrika Björkstén sommarhälsning och tankar från vetenskapskonferensen ESOF.

Stadigt förtroende för forskning i olika områden

Förtroendet för olika forskningsområden ökar något sedan 2020. Det är få som har litet förtroende för något forskningsområde, men många saknar fortfarande uppfattning om sitt förtroende för forskning i humaniora. Det visar resultat från Vetenskap & Allmänhets undersökning i samarbete med den nationella SOM-undersökningen.

Vetenskap för alla i Nyhetsmorgon

Vetenskap & Allmänhet medverkar under 2024 i en inslagsserie om vetenskapsfrågor i TV4. Vår generalsekreterare Ulrika Björkstén för dialog med programledarna om forskning, vetenskap och nya rön.

Forskar grand prix digital – deltävling öppen för forskare i hela landet

I Forskar Grand Prix tävlar forskare i vem som kan göra den mest engagerande, lärorika och begripliga presentationen av sin forskning – på bara 4 minuter. Den digitala deltävlingen Forskar Grand Prix Digital är öppen för forskare på alla nivåer i hela Sverige. Ansök mellan 1 juni - 1 augusti 2024!