Barn och ungdomar

Ungas syn på vetenskap och kunskap

Barn på ForskarFredag i Umeå 2019. Foto: Mattias Pettersson, Inhousebyrån, Umeå universitet.

VA vill öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter. Bland annat genom projekten nedan.

 • Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? – En jämförelse mellan kommuner och övertid (2023)
  I samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har VA analyserat tillgänglig statistik för olika gymnasieprogram över tid tillsammans med faktorer som medianinkomst och utbildningsnivå och identifierat kommuner som utmärker sig i statistiken och gör nedslag i dessa. Rapporten ska skapa en grund för en saklig diskussion om hur och varför intresset för naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet skiljer sig åt mellan kommuner.
 • Elever ritar sig själva som framtida forskare – resultat från ForskarFredags teckningstävling 2017 (VA-rapport 2018:4)
  I samband med ForskarFredag 2017 ritade elever 1 237 bilder av sig själva som forskare. Analysen av ett urval av dessa redovisas i denna studie.
 • Kunskap äger (VA-rapport 2007:8) – sammanfattning av ungas attityder till kunskap, forskning och forskare:
  Kunskap är bra! Men ”vetenskap” uppfattas negativt av unga. Det visar den studie av barns och ungdomars attityder till kunskap, forskning och forskare som VA genomförde 2007.

  Studien består av en analys av samlade data från VAs årliga attitydundersökningar 2002-2007 (2007:4)djupintervjuer med barn, 10-12 år, och ungdomar, 16-17 år (2007:5), en förstudie av forskarbilder i medier som unga tar del av (2007:6), en analys av utvärderingar av aktiviteter vars syfte är att stimulera ungas intresse för naturvetenskap och teknik (2007:7) samt en integrerad bred översikt av litteratur.
 • Myself as a researcher (VA-rapport 2008:3)
  I samband med ForskarFredag 2007 ritade 3 000 barn teckningar av sig själva som forskare. Analysen av ett urval av dessa redovisas i denna studie.

Senaste om detta:

Intresset för STEM minskar med åldern– ny rapport om ungas syn på naturvetenskap och teknik

Intresset för naturvetenskap och teknik minskar i högstadiet. Kunskaperna ses som viktiga för att ta sig an samhällsutmaningar, men mindre viktiga för vardagen. Det visar en ny rapport som Vetenskap… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20 |

Kategorier:

Nyheter, Ungdomar

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas förmåga att värdera information och… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20 |

Kategorier:

Övriga publikationer, Ungdomsstudie

Stora skillnader i intresse för naturvetenskaps- och teknikprogrammen mellan olika kommuner

Andelen gymnasieelever som går naturvetenskaps- och teknikprogrammen varierar stort mellan Sveriges kommuner. Satsningar som kommunerna gör för att öka ungdomars teknikintresse har betydelse. Det visar en ny rapport som Vetenskap… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-28 |

Kategorier:

Myndigheter, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, Ungdomar

Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var?

Rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och övertid”, är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektets vision är ett samhälle där kunskap… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-24 |

Kategorier:

Myndigheter, Övriga publikationer, Ungdomar
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Gustav Bohlin

[email protected]

En kommentar om “Barn och ungdomar