Kommunikation om corona

Medierapportering och förtroende i samband med covid-19 pandemin

Under 2020 till 2022 utförde Vetenskap & Allmänhet en studie för att förstå hur människor nås av, och uppfattar information om den pågående covid-19 pandemin i Sverige. Undersökningen omfattar upprepade mätningar av allmänhetens attityder och studier av den faktiska medierapporteringen. 

previous arrow
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-4
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-3
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-2
202202-VA-Corona-Figurer-940px-nr17-D-1
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-5
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-4
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-3
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-2
202105-VA-Corona-Figurer-940px-nr16-1
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-5
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-4
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-3
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-2
202103-VA-Corona-Figurer-940px-nr15-1
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-5
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-4
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-3
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-2
202102-VA-Corona-Figurer-940px-nr13-E-1
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-5
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-4
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-3
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-2
202101-VA-Corona-Figurer-940px-nr12-B-1
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-6
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-5
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-4
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-3
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-2
202012-VA-Corona-Figurer-940px-nr11-B-1
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-5
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-4
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-3
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-2
202011-VA-Corona-Figurer-940px-nr10-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-C-7
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-6
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-4
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-3
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-2
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-5
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-4
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-B3
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-2
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr8-1
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-5
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-4
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-B-3
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-B-2
202008-VA-Corona-Figurer-940px-nr7-C-1
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-C-4
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-3
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-2
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr6-1
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-3
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-B-2
202006-VA-Corona-Figurer-940px-nr5-1
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-C-3
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-B-2
202005-VA-Corona-Figurer-940px-nr4-B-1
202009-VA-Corona-Figurer-940px-nr9-B-5
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-4
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-3
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-C-2
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr3-D-1
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-C-3
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-D-2
202004-VA-Corona-Figurer-940px-nr2-C-1
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur4
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur3
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur2
202003-VA-Corona-Figurer-940px-D-Figur1
next arrow

Den pågående pandemin innebär stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer, och länder ställs alla inför en mängd beslut som måste tas på ett bristfälligt, men framväxande, kunskapsunderlag. 

Forskare och sakkunniga vid vetenskapliga institutioner och myndigheter, liksom journalister, spelar en avgörande roll för vilken information som kommuniceras i samhället. Nyhetsmedier är centrala kanaler för denna information.

För att förstå hur människor nås av och uppfattar information om den pågående pandemin, och hur detta är kopplat till hur utbrottet kommuniceras i media utför Vetenskap & Allmänhet en undersökning i realtid, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola.

Huvudfrågor för studien var:

  1. Vilka kanaler använder allmänheten för att få information om det nya Coronaviruset och den pandemi som spridningen har resulterat i?
  2. Hur uppfattas budskapen i informationen?
  3. Vilka kanaler och aktörer betraktas som mer respektive mindre trovärdiga i kommunikationen?
  4. Vilka aktörer kommer främst till tals i nyhetsmedia (t.ex. forskare, myndighetspersoner, hälso-sjukvårdspersonal), och vilka budskap förmedlar de?
  5. Sker någon förändring i svaren på frågorna 1–4 under pandemins förlopp, och i så fall, på vilket sätt?
  6. Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen i olika mediekanaler, i förhållande till varandra och över tid?

Studien genomfördes med stöd av Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskningKarolinska InstitutetLIF – de forskande läkemedelsföretagenSödertörns HögskolaWenner-Gren Stiftelserna och Vetenskapsrådet.


Läs det senaste om projektet:

Forskare i rampljuset – forskningskommunikation under pandemin

Coronapandemin, ett förändrat medielandskap och en mer öppen vetenskap har ändrat förutsättningarna för att kommunicera om forskning. I VAs andra jubileumswebbinarium den 17 februari 2022 diskuterades forskarnas ökade synlighet och… Läs mer

Skapad:

2022-02-18 |

Uppdaterad:

2023-11-13 |

Kategorier:

Corona, Jubileumsår, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, Rethink

Stort förtroende för forskare under Omikron-vågen

Traditionella nyhetsmedier är fortsatt svenska folkets främsta källa till nyheter om coronaviruset. Forskare åtnjuter ett stort förtroende och beskedet om att avveckla restriktionerna påverkade inte förtroendet för yrkesgrupper som uttalar… Läs mer

Skapad:

2022-02-17 |

Uppdaterad:

2022-08-29 |

Kategorier:

Corona, Nyheter

Communication about corona – media reporting and trust during the Covid-19 pandemic – English summary

Here’s a presentation of the main results from the study. (mer …) Läs mer

Skapad:

2021-12-17 |

Uppdaterad:

2023-03-14 |

Kategorier:

Communication about Corona, Corona, VA-rapport
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]