Vetenskap för alla i Nyhetsmorgon

Inslagsserie om vetenskap i TV4

Vetenskap & Allmänhet medverkar under 2024 i en inslagsserie i Nyhetsmorgon om vetenskapsfrågor. Vår generalsekreterare Ulrika Björkstén för dialog med programledarna om forskning, vetenskap och nya rön.

Inslagsserien som vrider och vänder på olika vetenskapsfrågor handlade första gången om en ny slutsats om hur paracetamol under graviditeten påverkar fostret. Ulrika Björkstén förklarar problemen som kan finnas vid medicinsk forskning som gör att resultaten i olika studier skiljer sig åt.

Man ska lita på vetenskapen som process, forskningen är aldrig slutgiltig. Men ju större och mer välgjord studie som många olika forskare har granskat går att lita på mer än till tidigare mindre studier som inte har haft möjlighet att ta hänsyn till alla faktorer.

Se inslaget på TV4 Play här.

Andra gången Ulrika Björkstén besökte studion handlade det om stamceller och nya forskningsresultat inom behandling mot Parkinsons. Hur går medicinsk forskning till, hur snabbt går det och hur stora är de etiska problemen vid stamcellsforskning? Se inslaget på TV4 Play via länken nedan.

Se inslaget på TV4 Play här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]