TechEthos

Etiska frågor inom teknisk innovation och framväxande tekniker

TechEthos

TechEthos 2022

Ny teknik för med sig nya etiska utmaningar och konsekvenser för samhället. EU-projektet TechEthos utvecklar etiska riktlinjer i utvecklingen och den tidiga användningen av teknik på internationell nivå. Vetenskap & Allmänhet genomför en mediestudie och bjuder in allmänheten till science caféer och workshopar.

TechEthos belyser etiska frågor inom teknisk innovation och, i synnerhet, framväxande tekniker. Med framväxande teknik menas teknik som utvecklas nu, men som kommer att vara tillgänglig först om fem till tio år, och förväntas påverka samhället i hög utsträckning.

Projektet leds av Austrian Institute of Technology, och involverar organisationer från tretton länder. Organisationerna består av tio partners och sex tredjepartsorganisationer, varav VA är en.

Tre tekniska områden har valts ut:

  • Storskaliga klimattekniker: Tekniker för storskalig manipulation av jordens klimatsystem, till exempel genom att fånga in och lagra koldioxid ur atmosfären, eller reflektera bort solens strålar från jorden.
  • Digitalt utökad verklighet: Virtuell och augmenterad verklighet är tekniker som kan ge oss möjlighet att hålla möten, gå på disco eller resa till spännande platser i en virtuell värld.I detta område ingår även datorgenererad text och textanalys.
  • Neuroteknologi: Tekniker som interagerar med hjärnan och påverkar dess funktion, aktivitet och kapacitet, i syfte att behandla hjärnsjukdomar, hörsel- och synproblem, liksom för att förstärka minne och kognition.

Läs mer om de tre tekniska områdena på TechEthos webbsida.

Under 2022 och 2023 arrangeras science cafén och workshoppar i sex länder runtom i Europa, där allmänhetens attityder, värderingar och tankar lyfts. Mediaanalyser kommer att genomföras i samtliga tretton länder. Samtidigt studeras hur existerande lagar och förordningar hanterar de utvalda teknikerna och identifiera förbättringsområden. Dialoger kommer också hållas med organisationer inom forskning och innovation, FOI.

Allmänhetens engagemang är kärnan i projektet. VA genomför två science cafés och tre workshops. Vi medverkar också i en medieanalys och i kommunikationsarbetet.

TechEthos partnerorganisationer

Tredjepartsorganisationer

Mer om TechEthos


Följ projektet på Twitter: @TechEthosEU och på LinkedIn: @techethoseu

Läs mer på projektets webbplats

TechEthos är finansierat av Horizon 2020, EU:s innovations- och forskningsprogram. Projektet löper från januari 2021 till december 2023.Senaste om projektet

Ny utställning utforskar risker och möjligheter med koldioxidlagring

Klimatmanipulering förväntas spela en central roll för att hjälpa oss att nå klimatmålen. Men kan teknikerna implementeras på sätt som är etiskt, socialt och ekonomiskt hållbara? I EU-projektet TechEthos har… Läs mer

Skapad:

2023-12-18 |

Uppdaterad:

2024-02-06 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter, TechEthos

New virtual exhibition on new and emerging technologies

Emerging technologies such as climate engineering and AI create new opportunities to tackle the challenges we face, but they also bring potential societal and ethical consequences. In the EU project… Läs mer

Skapad:

2023-12-06 |

Uppdaterad:

2023-12-13 |

Kategorier:

News articles, TechEthos

Virtuell utställning om nya och framväxande tekniker

Framväxande teknik som klimatmanipulering och AI ger oss nya möjligheter att möta de utmaningar som vi står inför, men utvecklingen medför även samhälleliga och etiska utmaningar. I EU-projektet TechEthos har… Läs mer

Skapad:

2023-12-04 |

Uppdaterad:

2023-12-05 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter, TechEthos
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Helen Garrison

[email protected]