Skrivelser och remissvar

Vi vill påverka

VAs påverkansarbete handlar bland annat om att skriva remissvar och andra skrivelser.

VA inbjuds ofta att svara på remisser inom frågor som rör våra intresseområden.

VAs skrivelser och remissvar:

Skrivelse inför EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP10)

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation har Sveriges regering efterfrågat synpunkter från nationella aktörer. Vetenskap & Allmänhet var en av organisationerna som inbjöds till en hearing… Läs mer

Skapad:

2024-04-29 |

Uppdaterad:

2024-04-29 |

Kategorier:

Skrivelser och remissvar

Stärkt finansiering för samverkan och dialog

Samverkan och dialog är en förutsättning för att bibehålla hög kvalitet i forskning och utbildning och därigenom säkra svensk konkurrenskraft och innovationsförmåga samt långsiktigt bygga excellens inom forskningen. Det är… Läs mer

Skapad:

2023-11-07 |

Uppdaterad:

2023-11-13 |

Kategorier:

Nyheter, Skrivelser och remissvar

Vetenskap & Allmänhet bidrar till regeringens nationella reformprogram för Europa 2023.

Dialogaktiviteter och samverkan med det omgivande samhället och medborgarforskning. Det är exempel på områden som kan bidra till Sveriges mål kring utbildning och sysselsättning. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem… Läs mer

Skapad:

2023-06-14 |

Uppdaterad:

2024-07-09 |

Kategorier:

Nyheter, Skrivelser och remissvar

VA bidrar till det nationella genomförandet av Europa 2022-strategin

Öppen vetenskap, källkritik och medborgarforskning. Det är exempel på områden som kan bidra till Sveriges mål kring utbildning och sysselsättning. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem i sitt bidrag till… Läs mer

Skapad:

2022-04-15 |

Uppdaterad:

2024-07-09 |

Kategorier:

Nyheter, Skrivelser och remissvar
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]