Studier

Vi bygger upp kunskap om relationerna mellan vetenskapen och det omgivande samhället

Studier

Presentation av mediastudien och förtroende i samband med covid-19 pandemin under VA-dagen 2020.Foto: Ben Libberton

Vetenskap & Allmänhet genomför studier i gränssnittet mellan vetenskap och allmänhet.

I listan nedan kan du hitta mer information om våra studier via de grupper undersökningarna gäller.

  • Allmänhetens attityder – attitydundersökningar, återkommande opinionsmätningar och fördjupande studier av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.
  • Barn och ungdomar – om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter.
  • Forskare – forskarnas roll och syn på att kommunicera med det omgivande samhället.
  • Journalister/media och kommunikatörer – Journalister/media och kommunikatörers roll i allmänhetens attityder och beteenden rörande forskning och vetenskap.
  • Myndigheter – Myndigheternas forskningsbaserade kunskapsinhämtning.
  • Näringslivet – synen på forskning och vetenskap i näringslivet och relationerna mellan forskare och företag.
  • Politiker – Hur politiker ser på kunskap, vetenskap och vetenskapens roll i samhället. 
  • Samverkan – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer.
  • Skola möter vetenskap – lärare och skolans samverkan med forskning och forskare.

Läs det senaste om våra studier

Stadigt förtroende för forskning i olika områden

Förtroendet för olika forskningsområden ökar något sedan 2020. Det är få som har litet förtroende för något forskningsområde, men många saknar fortfarande uppfattning om sitt förtroende för forskning i humaniora.… Läs mer

Skapad:

2024-06-14 |

Uppdaterad:

2024-06-14 |

Kategorier:

Nyheter, ViS

Intresset för STEM minskar med åldern– ny rapport om ungas syn på naturvetenskap och teknik

Intresset för naturvetenskap och teknik minskar i högstadiet. Kunskaperna ses som viktiga för att ta sig an samhällsutmaningar, men mindre viktiga för vardagen. Det visar en ny rapport som Vetenskap… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20 |

Kategorier:

Nyheter, Ungdomar

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas förmåga att värdera information och… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20 |

Kategorier:

Övriga publikationer, Ungdomsstudie

Plastexperimentet 2022-2023

Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Under två år hjälpte allmänheten över hela Sverige forskare i medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet att kartlägga plastskräp i vår natur. Detta är… Läs mer

Skapad:

2024-04-08 |

Uppdaterad:

2024-07-03 |

Kategorier:

Massexperiment, Medborgarforskning, Publicerat, VA-rapport

ForskarFredag 2023 – slutrapport

I denna slutrapport finns en sammanfattning av ForskarFredag 2023 som arrangerades på 24 orter i hela Sverige den 25 – 30 september. (mer …) Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-04-08 |

Kategorier:

EU-projekt, ForskarFredag, Nyheter, Referat, VA-rapport
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]