DIGITALT UTÖKAD VERKLIGHET

Vad är XR-tekniker?

Bild från EU-projektet Techethos.

Hur kan vi med teknikens hjälp utöka den verklighet vi kan se och uppleva med med våra sinnen. Virtuell (VR), förstärkt (AR), så kallad augmenterad verklighet är olika tekniker som till exempel kan ge oss möjlighet att hålla möten, gå på disco eller resa till spännande platser i en virtuell värld.

Bild från EU-projektet Techethos.

Digital Extended Reality-teknologier (XR tekniker) kombinerar avancerade datorsystem som AI (Artificiell intelligens), hårdvara och mjukvara för att påverka hur vi människor kommunicerar med varandra och sin omgivning i en så kallad utökad verklighet.

Vi kan befinna oss i miljöer där digitala världar kompletterar verkligheten och blir sömlöst sammanvävda med aktiviteter i den verkliga världen. Teknikerna kan påverkar och modifierar våra handlingar genom interaktioner i virtuella miljöer vilket leder till en digitalt utökad verklighet.

Inom utökad verklighet kan man också räkna språkteknologi, som även kan kallas datorlingvistik eller datalingvistik, på engelska NLP (från engelskans natural language processing). Detta handlar om datorgenererad text och textanalys.

Ett exempel på NLP i praktiken är ChatGPT där en AI är tränad att ge meningsfulla svar på frågor som ställs till den i en chatt. Denna Chatbot kan föra ett samtal med repliker och låter mycket likt vad och hur en människa skulle svara.

Etiska problem och frågeställningar runt dessa tekniker är ofta kring cybersäkerhet och hur dessa tekniker kan påverka mänskliga beteenden och den sociala dynamiken. Kommer vi bli mer stilla sittande? Vad är verkligt och hur påverkar detta oss psykologiskt?

Läs mer om EU-projektet TechEthos som för dialog om dessa frågor.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]