Vad vi gör

Vetenskap för alla!

Vetenskap & Allmänhet är en ideell förening som främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Vi menar att det behövs mer kommunikation och samverkan kring forskning för att finna hållbara lösningar på samhällets utmaningar.

Våra vägar för att nå målen:

Majoriteten av vår verksamhet bedrivs i projektform.

Vi driver utveckling och arbete runt frågor inom forskningskommunikation och öppen vetenskap.

Vi är representerade i flera nationella och internationella nätverk inom föreningens intresseområden.

Vi är nationell kunskapsnod och samarbetspartner för dialog mellan forskare och omvärlden.

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]