Re:fish

Fiskar efter plastföroreningar och spökfiske för ett friskare Östersjön

Plastföroreningar och spökfiske är ett problem för världens sjöar och hav. I EU-projektet Re:Fish jobbar man med dessa problem med fokus på centrala Östersjön, där samarbete sker mellan Sverige, Finland och Estland. VA bidrar med expertis i detta treåriga projekt som löper från 2023–2026.

Förlorade fiskeredskap och fisketillbehör finns i alla hav, sjöar och vattendrag där fritidsfiske bedrivs. Garn, burar och linor som tappats orsakar onödigt lidande för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Dessutom bidrar dessa till förorening av havet genom både plast och farliga ämnen. Samma sak sker när fiskeredskapen tappas eller lämnas på land där de bryts ned och sprider mikroplaster i miljön.

VA hjälper till i projektet via VA-medlemmen Håll Sverige Rent med expertis och support till medborgarforskning där målet är att öka inrapporteringen av förlorade fiskeredskap och göra kampanjer för större medvetenhet om problemen. 

Re:Fish ska inte bara att ta bort plast från Östersjön för förbättrad miljöhälsa, utan också samskapa och aktivera relevanta aktörer (fritidsfiskare, producenter och återförsäljare, civilsamhället, universitet och myndigheter) för att genomföra förebyggande åtgärder och ge förutsättningar för bättre övervakning av förlorade fritidsfiskeredskap i framtiden.

Mer om Re:Fish


Läs mer på projektets webbplats

Re:fish projektet finansieras av EU:s program för territoriellt samarbete (Interreg).Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]