Kommunikationskurser för forskare

Foto: Mika Nitz Pettersson

Under hösten 2022 genomförde VA tre pilotkurser i forskningskommunikation för forskare. Kurserna vände sig till disputerade forskare som är verksamma vid svenska lärosäten och gavs på svenska.

Målet med kurserna var att forskarna ska förstå värdet av – och känna sig bättre rustade att – kommunicera sin forskning med det omgivande samhället.

Genom kurserna erbjöds deltagarna verktyg för att möta olika målgrupper och att tillgodose ökade krav från forskningsfinansiärer om kommunikation och spridning genom hela forskningsprocessen.

De tre kurserna hölls för tre olika målgrupper:

Längden skiljer sig åt mellan de olika kurserna men totalt omfattade de 1–2 dagar. Innehållet utgick från relevant och aktuell forskning inom forskningskommunikation samt från de behov, förutsättningar och önskemål som finns bland kursdeltagarna.

Kurserna är ett pilotprojekt som genomförs med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur.

Läs det senaste om detta:

Uppskattade kurser i forskningskommunikation

Att möta journalister, att göra sin forskning begriplig och att nå fram till beslutsfattare. Det var några av momenten i de kurser i forskningskommunikation som Vetenskap & Allmänhet anordnade under… Läs mer

Skapad:

2023-02-11 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

Kommunikationskurser, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter

Hallå där Gustav Bohlin …projektledare för VAs nya kurser i forskningskommunikation för forskare.

Under hösten 2022 kommer VA genomföra tre pilotkurser i forskningskommunikation för forskare. Kurserna vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid svenska lärosäten och kommer att ges på svenska. (mer …) Läs mer

Skapad:

2022-03-31 |

Uppdaterad:

2024-04-29 |

Kategorier:

Kommunikationskurser, Nyheter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]