Dialog och samskapande med allmänheten – public engagement

Vetenskap & Allmänhets definition

I den engelsksspråkiga världen pratar man ofta om public engagement with research, vi på Vetenskap & Allmänhet översätter public engagement med dialog och samskapande med allmänheten.

Public engagement är ett begrepp som omfattar olika former av samverkan mellan organisationer/deras anställda och det omgivande samhället. När det gäller forskning,  public engagement with research ingår begreppet som en del av öppen vetenskap och innebär ett aktivt utbyte och ömsesidig relation mellan vetenskapen och andra delar av det civila samhället och allmänheten genom dialog och samskapande.

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att en eller flera aktörer, från den akademiska världen, näringslivet eller annan sektor, samt en eller flera aktörer från andra delar av samhället arbetar tillsammans kring en fråga och att alla parter är delaktiga och kommer till tals i samarbetet. För att benämnas samverkan krävs också att alla parter gynnas av eller ser ett värde med samarbetet. 

Kommunikation om forskning är alltså inte samverkan i sig. Däremot kan kommunikationsaktiviteter leda till olika former av samverkan. Samverkan inom vetenskapssamhället är då forskningskommunikation i form av dialog och samskapande där det sker en ömsesidig nytta av utbytet.

Olika typer av samverkan med allmänheten

Samverkan kan handla om att involvera allmänheten i forskning som t ex samskapande aktiviteter med slutanvändare, medborgarforskning, medborgardialoger, brukar- och patientmedverkan och aktionsforskning. Det kan också omfatta samverkan mellan forskare, studenter och civilsamhället i forskningsprojekt samt att involvera olika sektorer i samhället som t ex i  kunskapskiosker, i social innovation samt konstprojekt.

Även om syftena bakom de olika tillvägagångssätten och processerna är olika, har de alla som gemensamt mål att beskriva en strävan att bättre koppla samman akademins arbete och forskning, med institut, företag och det omgivande samhället för ett ömsesidigt utbyte. På så sätt kommer den kunskap och kompetens som finns inom forskningen samhället till nytta samt kan generera nya forskningsfrågor baserade på samhällets behov.

Varför dialog och samskapande med allmänheten?

Det finns flera skäl att arbeta med dialog och samskapande med allmäheten t.ex:

 • För att forskning och innovationer ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.
 • Genom att öka möjligheterna att involvera och utveckla samverkan med olika organisationer och allmänheten både kunskaps- och kapacitetsmässigt. De olika parterna lär sig av varandra och delar sina kunskaper, utvecklar nya färdigheter och får nya insikter, idéer eller inspiration till nya forskningsprojekt och innovationer.
 • För att få forskningsresultat som är användbara, hållbara och accepterade av slutanvändare, intressenter och samhället.
 • Genom att öka förståelsen för vetenskapens relevans i samhället, skapa möjligheter för människor att diskutera och delta i forskning, liksom att öka förståelsen hos akademin för allmänhetens och samhällets syn på problem och lösningar. 

Hur jobbar vi med dialog och samskapande?

Vetenskap & Allmänhet bildades för att främja dialogen mellan forskning och övriga samhället. Public engagement – samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och vi jobbar med detta bland annat i följande nationella och internationella projekt och samarbeten:

 • CitizAir – I projektet arbetar vi med att synliggöra luftdata genom dialog och samskapande. Målet är att skapa en interaktiv förstärkt verklighet, som kopplar samman aktuella luftdata och informationsskärmar i stadsmiljön 
 • ForskarFredag
  Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i hela Europa arrangeras aktiviteter. I Sverige skapar ForskarFredag mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara. Vetenskap & Allmänhet koordinerar ForskarFredag nationellt och samverkar med arrangörer i andra länder.
 • LOESS – EU-projekt som genom samskapande och dialog ska ta fram utbildningsmaterial om jordhälsa.
 • Re-MEND – EU-projekt för att ta fram ny kunskap för att förebygga psykisk ohälsa. Vetenskap & Allmänhets roll är att stimulera medborgares engagemang i projektet genom forskningskommunikation, fokusgrupper och medborgarforskning.
 • Science Café
  Ett Science Café är en mötesplats för alla som är nyfikna på forskning. Över en fika diskuterar allmänheten och forskare tillsammans en aktuell fråga eller nya rön som berör. Vetenskapscaféer och fika med forskare anordnas i många länder världen över. Vi sprider kunskap om denna och andra typer av forskardialoger.

Motsvarighet i engelskan

Public Engagement, Public Engagement with Research

Läs mer

Se även #publicengagement, #tredjeuppgiften, #dialog och #samverkan i sociala medier.


Läs det senaste om våra dialogaktiviteter:

Apply for Researchers’ Grand Prix Digital and gain an experience of a lifetime

How good are you at explaining your research? Applications are open for Researchers’ Grand Prix Digital, an online heat that is open to researchers based in Sweden. Submit your application… Läs mer

Skapad:

2024-06-19 |

Uppdaterad:

2024-06-19 |

Kategorier:

Forskar Grand Prix, News articles, Researchers' Grand Prix

What teaching materials on soil health are needed? Teachers invited to share their views!

Healthy soils provide us with many essential ecosystem services. The soil purifies and absorbs water, reducing the risks of floods and droughts. It also produces food, biomass, and sequesters large… Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-20 |

Kategorier:

EU-projekt, LOESS, News articles, Public Engagement

”Sök – och släpp allt du kan om traditionsenlig forskningspresentation!”

I Forskar Grand Prix gäller det att presentera sin forskning så lätt, lärorikt och engagerande som möjligt för att säkra både publikens och juryns röster. Mellan den 1 juni och… Läs mer

Skapad:

2024-05-27 |

Uppdaterad:

2024-06-10 |

Kategorier:

Forskar Grand Prix, Nyheter

Forskningens frihet i fokus i Almedalen

Akademisk frihet, AI-utvecklingens påverkan på forskning och vetenskap och den kommande STEM-strategin är några av ämnena som kommer diskuteras på Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati i Almedalen… Läs mer

Skapad:

2024-05-17 |

Uppdaterad:

2024-06-14 |

Kategorier:

Almedalen, Nyheter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]