LOESS – För ökad kunskap om jordhälsa

Utbildningsmaterial och Community of Practise

EU-projektet LOESS har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om jordhälsa. Genom dialog och samskapande ska projektet utveckla, testa innovativa läromedel i ämnet för skolelever, studenter och allmänhet för vidare integrering i det europeiska utbildningsväsendet.

Lillholmsskolan i Skärholmen medverkade VAs medborgarforskningsprojekt Tepåseförsöket om jordhälsa. Foto: Lena Söderström/VA

EU-projektet LOESS “Literacy boost through and Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health” syftar till att öka kunskapen och förståelsen om vikten av jordhälsa.

Projektet finansieras av EU-kommissionen som en del av  EU Mission ‘A Soil Deal for Europe’, ett uppdrag för att leda övergången till hälsosamma jordar senast år 2030.

Hälsosamma jordar förser oss med många livsnödvändiga ekosystemtjänster. Jorden renar och absorberar vatten vilket minskar risken för översvämning och torka. Den producerar också mat, biomassa och binder stora mängder kol. Genom sin förmåga att både agera kolsänka och absorbera vatten spelar jorden en viktig funktion för att reglera klimatet.

Dagens industriella jordbruk har dock lett till stora problem med bland annat erosion, torka samt lägre produktionstakt och absorberingsförmåga. Monokulturer, minskade mängder mull och alltför intensiv jordbearbetning utgör ett akut hot mot vår biologiska mångfald. För att vända utvecklingen krävs en ökad medvetenhet om vikten av jordhälsa, det vill säga jordar som är i god kemisk, biologisk och fysisk balans.

Vetenskap & Allmänhets roll i projektet

Projektet genomförs av 20 partnerorganisationer i 16 europeiska länder där Vetenskap & Allmänhet kommer leda arbetet med att utveckla och testa pedagogiskt material baserat på metoder inom medborgarforskning där berörda målgrupper och aktörer involveras. Utbildningsmaterialet riktar sig till skolelever, studenter och allmänheten och förhoppningen är att läromedlen integreras i det europeiska utbildningsväsendet. Vetenskap & Allmänhet kommer även skapa en Community of Practise med svenska aktörer inom jordhälsa i syfte att göra projektet så relevant som möjligt.

Projektet pågår mellan juni 2023-maj 2026.

Projektpartners

Associerade Partners

Om du är intresserad av att veta mer om projektet eller är intresserad av att delta i den svenska Community of Practice, kontakta Maria Jacobson på Vetenskap & Allmänhet.

Mer om LOESS


Läs mer på projektets webbplats

Följ LOESS på LinkedIn och X (Twitter) och FlickR.

LOESS projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa GA No. 101112707Läs det senaste om projektet

“För mig finns det inget som är så viktigt som jordhälsa”

Christina Berneheim, konsult inom regenerativt jordbruk på Svensk Kolinlagring och medlem av den svenska referensgruppen för LOESS, berättar om sitt intresse för jordhälsa och varför hon är med i projektet. (mer… Läs mer

Skapad:

2024-05-14 |

Uppdaterad:

2024-05-14 |

Kategorier:

Jordhälsa, Nyheter

Hallå där! Maria Jacobson, projektledare på Vetenskap & Allmänhet

Hur ofta funderar du på vad som finns precis under dina fötter? Sedan Maria Jacobson började som projektledare för den svenska delen av LOESS, har tillfällena då hon förundras över… Läs mer

Skapad:

2024-05-14 |

Uppdaterad:

2024-05-24 |

Kategorier:

Jordhälsa, Nyheter

Lärare, tyck till! Vad för material om jordhälsa behövs?

Hälsosamma jordar förser oss med många livsnödvändiga ekosystemtjänster. Jorden renar och absorberar vatten vilket minskar risken för översvämning och torka. Den producerar också mat, biomassa och binder stora mängder kol. Genom sin… Läs mer

Skapad:

2024-05-08 |

Uppdaterad:

2024-05-13 |

Kategorier:

Jordhälsa, Nyheter

Samskapat utbildningsmaterial ska främja jordhälsan i Europa

I juli deltog Vetenskap & Allmänhet i uppstartsmötet för EU-projektet LOESS i syfte att påbörja utvecklingen av läromedel och informationsmaterial om jordhälsa. Projektet ska involvera olika aktörer, intressenter och målgrupper kopplade… Läs mer

Skapad:

2023-08-08 |

Uppdaterad:

2024-05-14 |

Kategorier:

Jordhälsa, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter

LOESS: A new Horizon project to boost literacy on soil health across Europe

The Horizon Europe project LOESS: ‘Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health’ officially started in June 2023. Under the EU Mission ‘A Soil Deal… Läs mer

Skapad:

2023-06-19 |

Uppdaterad:

2024-06-04 |

Kategorier:

EU-projekt, Jordhälsa, LOESS, News articles, Nyheter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Jacobson

[email protected]

Helen Garrison

[email protected]