European Citizen Science ambassadör 

Lotta Waesterberg Tomasson representerar Sverige

European Citizen Science, ECS-projektet, har skapat ett nätverk av 28 ambassadörer för medborgarforskning för att stödja projektet, öka medvetenheten om medborgarforskning och sprida och stärka dess ställning i Europa.

Alla ambassadörer (27 från olika EU-länder + en från Storbritannien) har valts ut genom en öppen utlysning och Vetenskap & Allmänhets kommunikationsansvariga Lotta Waesterberg Tomasson har blivit utvald för att bli ambassadör för medborgarforskning i Sverige under åren 2024-2026.

Målet för ECS-projektet är att stärka medborgarforskning i Europa genom kapacitetsuppbyggnad och ökad medvetenhet. Visionen är en stark, global och inkluderande gemenskap för medborgarforskning och samhällsförändring i Europa.

Som ambassadör för medborgarforskning kommer Lotta Waesterberg Tomasson att vara lokal representant för ECS-projektet och främja medborgarforskning i Sverige. Några av uppgifterna är att:

  • REPRESENTERA plattformen eu-citizen.science nationellt och utöka innehåll med nationella initiativ och resurser.
  • STÖDJA medborgarforskningsaktörer i Sverige och hjälpa till att organisera aktiviteter på nationell och lokal nivå i samarbete med ECS-projektet.
  • DELA OCH SPRIDA information om ECS-projektets aktiviteter, evenemang och nyheter i Sverige.
  • HJÄLPA TILL att omvärldsbevaka medborgarforskning i Sverige.

Vad kan den som är intresserad göra mer aktivt inom European Citizen Science och medborgarforskning i Sverige?

  • Gå in på eu-citizen.science -plattformen och kolla in de resurser i form av utbildning, projekt, videor, aktiviteter som redan finns.
  • Registrera dig och bli en del av gemenskapen inom medborgarforskning i Europa. Då kan du lägga till din organisation dina projekt och event och delta i forum och hitta nya kontakter runt om i världen. De svenska projekten som läggs in syns även på medborgarforskning.se
  • Var med i de samskapande tillfällen som arrangeras för att utveckla plattformen för att ge din input till hur den kan förbättras och växa.
  • Hjälp även till att lyfta och arbeta för att medborgarforskning ska vara mer inkluderande och jämlikt, tillgänglig för alla.
  • Var med och ta fram kunskap om hur medborgarforskning kan ge input och påverka forskning, beslutsfattande och samhället i stort.
  • För omvärldsanalys och dialog i Sverige följ gärna medborgarforskning.se X (Twitter), Facebook, LinkedIn och/eller Instagram.

För mer information om projektet, förfrågningar, tankar, funderingar, information om material och resurser som finns i Sverige kontakta Vetenskap & Allmänhets kommuniktionsansvariga Lotta Waesterberg Tomasson.

European Citizen Science (ECS) -ambassadörer


Läs mer om projektet denna sida.

Följ ECS-projektet på Facebook, X(Twitter) och Instagram.VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]