RETHINK

forskningskommunikation

RETHINK var ett EU-finansierat projekt hade som mål att förnya och bättre anpassa europeisk forskningskommunikation till framtidens möjligheter och utmaningar och skapa en meningsfull och långsiktig förändring inom fältet. Vetenskap & Allmänhet var tredjepart i detta projekt som löpte under tre år, från februari 2019 till mars 2022, inom ramprogrammet Horizon 2020.

RETHINK ville förbättra kvaliteten på de interaktioner som sker mellan forskning och det omgivande samhället. Projektet arbetade fram konkreta rekommendationer och utbildningsresurser för en effektivare forskningskommunikation som gynnar ett öppet och reflexivt samspel mellan forskning och samhälle.

RETHINK skulle:

 • Kartlägga aktörer inom forskningskommunikation: vilka de är, deras relationer, deras verksamhet och inom vilka områden de arbetar,
 • Undersöka vilka effekter digitaliseringen har på metoder och kvalitet inom forskningskommunikationen och samverkan,
 • Potentiellt hitta förbisedda forskningskommunikatörer som verkar i det nya digitaliserade landskapet,
 • Definiera vad som kännetecknar samverkan mellan vetenskap och samhälle,
 • Definiera vad öppen vetenskap innebär för forskningskommunikationen,
 • Skapa en bild av hur och vad som lärs ut inom forskningskommunikation idag; stämmer det överens med dagens prioriteringar och de utmaningar som finns?
 • Skapa sju ”Rethinkerspaces”; nationella nätverk av aktörer inom forskningskommunikation som bidrar till projektet genom kartläggning av ovanstående frågeställningar. Grupperna ska även testa och skapa nya strategier kring det som arbetas fram i de andra delarna av projektet.

Förväntat resultat:

 • Nya sätt att lära ut forskningskommunikation, inklusive färdigheter som kanske är förbisedda i dagens utbildningar – till exempel hur man når ut i det digitala samhället,
 • Digitala resurser med syfte att uppdatera dagens forskningskommunikation för att bryta ned barriärer kring öppen vetenskap och visa på aktiviteter som når ut till förbisedda målgrupper i hela EU,
 • Strategier för att öka öppenheten och reflexiviteten inom forskningskommunikation, både individuellt och kollektivt,
 • Policyrekommandationer för att skapa en miljö som uppmuntrar öppen vetenskap.

För att nå så många som möjligt och uppmuntra till en bred diskussion år såväl den data som genereras under projektet som resultaten öppet tillgängliga.

Rethinkerspaces

Sju “Rethinkerspaces” etablerades i Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien, Sverige och Storbritannien. Ett Rethinkerspace är en grupp med 15-20 aktörer inom forskningskommunikation från olika bakgrunder och med olika perspektiv. Dessa grupper fungerade som grogrunder där den framtagna kunskapen och de nya strategierna inom projektet testades och reflekteras kring. Deltagarna fungerde som ambassadörer för projektets önskade utveckling och förändring av forskningskommunikation och samverkan inom EU.

RETHINK bestod av sex partnerorganisationer samt fyra tredjepartsorganisationer från tio europeiska länder. Projektkoordinator var Vrije Universiteit i Amsterdam.

Huvudpartners:

Tredjeparter:

Mer information:


Projektets hemsida: www.rethinkscicomm.eu

Följ projektet på Twitter: @RETHINKscicommLäs det senaste om projketet:

Fakta talar inte för sig själv – forskare måste föra dialog

Debattartikel publicerad i Curie 20220420 Forskningskommunikation handlar inte bara om att förmedla fakta på ett lättbegripligt sätt. Det blev särskilt tydligt under coronapandemin. Om vi vill nå fler än dem som… Läs mer

Skapad:

2022-04-26 |

Uppdaterad:

2022-12-16 |

Kategorier:

Debattartiklar, EU-projekt, Nyheter, Rethink

På spaning efter framtidens forskningskommunikation

Hur kan kommunikation om forskning anpassas bättre för dagens förutsättningar? Det har undersökts i EU-projektet RETHINK, där VA har varit svensk nod. Projektet, som nu avslutas efter tre år, har tagit… Läs mer

Skapad:

2022-04-26 |

Uppdaterad:

2022-05-15 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter, Rethink

Forskare i rampljuset – forskningskommunikation under pandemin

Coronapandemin, ett förändrat medielandskap och en mer öppen vetenskap har ändrat förutsättningarna för att kommunicera om forskning. I VAs andra jubileumswebbinarium den 17 februari 2022 diskuterades forskarnas ökade synlighet och… Läs mer

Skapad:

2022-02-18 |

Uppdaterad:

2023-11-13 |

Kategorier:

Corona, Jubileumsår, Nyheter, Referat, Rethink

Rethinking SciComm – sensemaking and quality in focus at virtual workshops

In October and November, the Swedish Rethinkerspace, part of the EU RETHINK project, met for the second time. The workshop, which due to the Covid-19 pandemic was divided into two… Läs mer

Skapad:

2020-11-22 |

Uppdaterad:

2023-02-16 |

Kategorier:

Activity summaries, EU-projekt, Nyheter, Referat, Rethink, Rethink Scicomm
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]