YouCount

vill öka ungdomars delaktighet i samhället

YouCount

I den svenska delen av YouCount samarbetar VA med Botkyrka ungdomsfullmäktige och Södertörns högskola för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Foto: Botkyrka ungdomsfullmäktige

YouCount handlade om att utveckla och testa olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället. Nio länder deltog i det treåriga EU-projektet, som koordinerades av OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo. Vetenskap & Allmänhet, Södertörns högskola och Botkyrka Ungdomsfullmäktige ansvarade för den svenska delen av projektet.

I YouCount samarbetade forskare och ungdomar för att tillsammans undersöka och hitta lösningar på problem som hindrar unga människor från att vara delaktiga i samhället. Grunden i arbetssättet är samhällsvetenskaplig medborgarforskningcitizen social science (CSS).

Under projektet, som pågick 2021–2023, fokuserade deltagarna på olika hinder för delaktighet i de medverkande länderna. Här ingår till exempel brist på arbetstillfällen för unga, upplevelser av utanförskap, konflikter mellan nyanlända och andra grupper av ungdomar, samt utmaningar kring att engagera sig i civilsamhället. 

Vetenskap & Allmänhet, Södertörns högskola och Botkyrka ungdomsfullmäktige samarbetade i den svenska delen av projektet och undersökte hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Målet var att tillsammans skapa lösningar för att navigera förbi identifierade hinder, och att se om dessa lösningar även kan användas på andra håll, både i Sverige och utomlands.

Tredjepart:

Arbetsgruppen Empowerment, Inclusiveness and Equity inom European Citizen Science Association (ECSA)

Mer om YouCount


Följ projektet på Twitter: @youcountproject och Facebook: @Youcountproject

Läs mer på projektets webbplats.

YouCount finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.


YouCount EU

Läs det senaste om YouCount

YouCount wraps up with co-created handbook

Ten case studies, nine countries, three years, and a wealth of lessons learned. The citizen science project YouCount draws to an end with a collective sense of having explored new… Läs mer

Skapad:

2024-02-29 |

Uppdaterad:

2024-06-11 |

Kategorier:

Citizen Science, EU-projekt, News articles, Public Engagement, Youcount

YouCount knöt ihop säcken med samskapad handbok

Tio fallstudier, nio länder, tre år och mängder av lärdomar. Medborgarforskningsprojektet YouCount avslutas med en kollektiv känsla av att ha utforskat ny samskapande terräng och nya format för att stärka… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-03-05 |

Kategorier:

EU-projekt, Medborgarforskning, Nyheter, Youcount

Handbook of Youth Citizen Social Science

Working with Young People and the Local Community for Social Change. This handbook build on the experiences from the YouCount project and represents a unique contribution to the field of… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-06-11 |

Kategorier:

EU-projekt, Övriga publikationer, Public Engagement, VA Reports & Papers, Youcount

Medborgarforskning som river murar

Vilka hinder möter unga i Botkyrka? Hur kan vuxenvärlden bli bättre på att lyssna? Hur involverar man ungdomar i forskning på riktigt, och vad händer mellan forskare och unga när… Läs mer

Skapad:

2023-10-24 |

Uppdaterad:

2023-11-08 |

Kategorier:

EU-projekt, Medborgarforskning, Nyheter, Referat, Youcount
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]