Forskning om forskningskommunikation i Sverige – En översiktlig kartläggning

Skapad:

2020-05-11

Senast uppdaterad:

2023-02-21

Forskning om forskningskommunikation är ett relativt ungt och växande område med en existerande internationell infrastruktur i form av vetenskapliga tidskrifter, nätverk och regelbundna konferenser. Denna rapport kartlägger den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige.

Vetenskap & Allmänhet har på uppdrag av Vetenskapsrådet genomfört en översiktlig kartläggning av den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige. Arbetet har utgått från forskare, verksamma vid svenska organisationer, som mellan 2010 och 2019 publicerat vetenskapliga artiklar i någon av det internationella forskningsområdets tre huvudsakliga tidskrifter:

I ett inledande bakgrundskapitel ges även en översiktlig beskrivning av forskningsområdet som helhet.

(Värt att notera är att forskningskommunikation inte finns upptaget som forskningsämne i SCB:s och UKÄ:s klassificering “Standard för svensk indelning av forskningsämnen”).

Forskning om forskningskommunikation i Sverige


Författare: Gustav Bohlin, Vetenskap & Allmänhet och Joanne Bakker, Karolinska institutet.

Publicerad: Augusti 2020

Antal sidor: 38

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Gustav Bohlin

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *