GENDERACTIONplus

För jämställdhet inom forskning och innovation i EU

GENDERACTIONplus är ett EU-projekt med målet att öka jämställdheten inom det europeiska forskningsområdet, ERA, genom kompetensutveckling, kunskapsutbyte, samordning av insatser samt policyutformning. Vetenskap & Allmänhet är en av 26 partners, och ansvarar för att utveckla samverkan med civilsamhälle, medborgare och intressenter under detta treåriga projekt som löper från juni 2022 – juni 2026.

Medlemmar i Genderactionplusprojektet vid kick-off möte i Prag den 8-10 juni 2022. Foto: Milan Trieu, 2022

Det övergripande målet för GENDERACTIONplus är att stödja jämställdhetspolitikens samordning, integration och utveckling i det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Detta ska uppnås genom följande strategi: 

  1. Skapa två samordningsnätverk (Communities of Practice, CoPs) genom att främja kunskap, ömsesidigt lärande och utbyte. Det ena bestående av representanter för nationella myndigheter och det andra av representanter för forskningsfinansierande organisationer som ansvarar för jämställdhet inom forskning och innovation.
  2. Öka hållbarheten och acceptansen av nya ERA:s policyåtgärder för jämställdhet genom att engagera ett brett spektrum av intressenter inklusive representanter för civilsamhället och medborgare.
  3. Minska de befintliga geografiska ojämlikheter på jämställdhetsområdet som finns i EU genom att utveckla särskilda åtgärder riktade mot de mindre erfarna/mindre engagerade länderna, via kompetensutveckling och efterfrågade åtgärder från den europeiska arbetsgruppen för jämställdhet.
  4. Öka medvetenheten om och användandet av jämställdhetspolitiska lösningar inom ERA genom kommunikation samt nationella och institutionella åtgärdsplaner.

Projektet fokuserar på fem tematiska områden:

  1. Intersektionalitet och inkludering i europeiska forskningsområdet (ERA).
  2. Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier inom forskning och innovation i ERA.
  3. Genusdimensionen i forskning och innovation i ERA.
  4. Uppföljning av jämställdhetsåtgärder i EU:s medlemsländer.
  5. Utveckling av ett system för att följa upp och utvärdera genomförandet och effekterna av jämställdhetsplaner (Gender Equality Plans, GEP).

VA ansvarar för att utforma intern kompetensutveckling för samverkan samt att stödja samordningsnätverken (CoPs) i dessa frågor. I arbetet ingår också att genomföra samverkansaktiviteter med intressenter, civilsamhället och medborgare under hela projektperioden. Dessa aktiviteter kommer att utformas kring varje tematiskt område och genomföras tillsammans med relevanta målgrupper på både EU- och nationell nivå. Målet är att informera policyutvecklingen inom ERA samt att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhetsfrågor hos de olika målgrupperna samt att ge inspel till utformningen av nästa ERA Policy Agenda 2025-2027 och till det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation. 

Två andra svenska organisationer deltar också i projektet; Vinnova som ansvarar för samordningsnätverket för finansiärer och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som leder arbetet med könsbaserat våld och sexuella trakasserier.

GENDERACTIONplus-projektet är en vidareutveckling av Horisont 2020-projektet GENDERACTION (2017-2021), arbetet i den ständiga arbetsgruppen för jämställdhet inom forskning och innovation (Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, SWG GRI) samt arbetet i samordningsnätverket FORGEN Community of Practice of RFOs inom EU-projektet ACTonGender (2018- 2021). 

Följ GENDERACTIONplus


LinkedIn, YouTube och Twitter

Läs mer på projektets webbplats

GENDERACTIONplus projektet finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa GA No. 101058093.


GENDERACTIONplus

Läs det senaste:

Konferens diskuterade framtida prioriteringar för jämställdhet i EU

För att fira International Day of Women and Girls in Science arrangerades konferensen ERA of Inclusive Gender Equality i Bryssel den 13 februari 2024 av EU-projektet GENDERACTIONplus under det belgiska… Läs mer

Skapad:

2024-03-08 |

Uppdaterad:

2024-04-04 |

Kategorier:

GENDERACTION, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter

GENDERACTIONplus consults stakeholders across Europe on intersectionality policy recommendations

On 15 January, the EU-funded GENDERACTIONplus project ran its third stakeholder engagement event. The purpose was to gather valuable input and feedback on recommendations aimed at lifting the focus on… Läs mer

Skapad:

2024-02-06 |

Uppdaterad:

2024-03-27 |

Kategorier:

Activity summaries, EU-projekt, GENDERACTION, GenderactionPLUS, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter

GENDERACTIONplus consultation gathers stakeholder insights across Europe on national Gender Equality Plan monitoring guidelines

Participants in the GENDERACTIONplus stakeholders online consultation on 28 November 2023

The EU-funded GENDERACTIONplus project recently hosted its second stakeholder engagement event on 29 November 2023 to gather input and feedback on draft guidelines for establishing Gender Equality Plan (GEP) monitoring… Läs mer

Skapad:

2023-12-04 |

Uppdaterad:

2024-03-27 |

Kategorier:

Activity summaries, EU-projekt, GENDERACTION, GenderactionPLUS, Nyheter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Helen Garrison

[email protected]