CitizAir – synliggöra luftdata

Interaktiv verklighet

Foto: Lennart Johansson

I projektet CitizAir arbetar KTH, SLB-analys och Vetenskap & Allmänhet med att synliggöra luftdata ihop med Stockholmarna. På sina mobiler, skärmar och på ljustavlor runt om i staden ska invånarna kunna se vilken väg genom city som har den bästa luftkvalitén. Målet med CitizAir är att skapa en interaktiv förstärkt verklighet, som kopplar samman aktuella luftdata och informationsskärmar i stadsmiljön med en app i Stockholmarnas mobiler.

Invånarna i Stockholm kommer tillsammans med andra intressenter, forskare på KTH och SLB-analys  vara med och utforma det nya visualiseringsverktyget. En viktig utgångspunkt för projektet är att utgå från Stockholmarnas synpunkter, kunskaper och behov. Projektet startade i slutet av 2021 och 2024 ska det gå att se stockholmsluftens kvalitet på interaktiva skärmar. 

De två luftföroreningar som påverkar Stockholmares hälsa mest är kvävedioxid och mikropartiklar (PM10, partiklar vars diameter är mindre än 10 mikrometer). Därför bör halterna av dessa föroreningarna visas och visualiseras lokalt, där halterna uppmätts.

Det ska bli möjligt att interagera med informationsskärmarna och ladda ner data från dem tilll sin mobiltelefon. På så sätt kan Stockholmare fatta informerade beslut om vilken väg de ska ta eller vilket transportsätt de bör välja. I förlängningen blir de också bättre rustade för att kunna diskutera och själva påverka beslut och policies som rör miljön och stadsplaneringen.

Allt som utvecklas inom CitizAir kommer att publiceras öppet och vara möjligt att använda i andra städer och delar av världen. På så vis bidrar projektet till en hållbar utveckling av städer och stadsliv och till flera av de globala hållbarhetsmålen.

Projektpartners

Projektet finansieras av forskningsrådet Formas.

Läs det senaste om projektet

Nytt verktyg ska synliggöra Stockholms luft

Luften runt hälften av landets förskolor kan vara skadlig för barn, visar en granskning gjord av Ekot. I projektet CitizAir utforskar VA nya format för att visualisera luftdata och stärka… Läs mer

Skapad:

2024-03-07 |

Uppdaterad:

2024-05-16 |

Kategorier:

CitizAir, Nyheter

Lekfullt när invånarna interagerade med Stockholms luft

I projektet CitizAir är tanken att en AR-upplevelse ska göra det möjligt för barn och vuxna att interagera med Stockholms luftkvalitet. Målet är att på ett lekfullt sätt öka invånarnas… Läs mer

Skapad:

2024-01-25 |

Uppdaterad:

2024-02-02 |

Kategorier:

CitizAir, VA-bloggen

Varför ska du bry dig om luftkvalitén?

Visste du att mer än 6 000 svenskar riskerar att dö årligen av sjukdomar orsakade av luftföroreningar? Jämfört med större städer i Europa och globalt är luftkvalitén i Stockholm relativt… Läs mer

Skapad:

2023-09-27 |

Uppdaterad:

2023-10-09 |

Kategorier:

CitizAir, Nyheter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]