Öppen vetenskap

Vetenskap & Allmänhets definition

Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället. Det kan göras på olika sätt: genom att göra forskningsdata och forskningsresultat fritt tillgängliga och genom att bjuda in allmänheten och olika intressenter att delta i hela eller delar av forskningsprocessen. Samtidigt som vetenskapen öppnas upp är det viktigt att forskare medverkar i sammanhang utanför akademin: deltar i samhällsdebatten, samverkar och för dialog med olika samhällsaktörer.

Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som bland annat omfattar öppen tillgång (att vetenskapliga resultat ska vara åtkomliga för alla), öppna data (att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt för alla), altmetri (nya sätt att mäta forskningens genomslag – alltså inte enbart vilka vetenskapliga tidskrifter som resultaten publiceras i), samt dialog och samskapande (inklusive medborgarforskning) samverkan mellan organisationer/deras anställda och det omgivande samhället.

Varför öppen vetenskap?

Intresset för mer öppenhet mellan universitetsvärlden och det omgivande samhället (ofta kallat samverkan) har ökat markant de senaste åren. I maj 2016 beslutade EU-ländernas regeringar att unionen ska gå över till ett nytt system för öppen vetenskap.

I forskningspropositionen som antogs av riksdagen i april 2017 står det att “alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga direkt då de publiceras.” Det sägs även att forskningsdata som ligger till grund för dessa vetenskapliga publikationer ska bli öppet tillgängliga.

Några fördelar med öppen vetenskap som ofta lyfts fram är att forskningen får högre kvalitet, att politiska beslut vilar på bättre underlag och att forskningen kommer närmare det omgivande samhället.

Hur jobbar Vetenskap & Allmänhet med öppen vetenskap?

Öppen vetenskap genomsyrar Vetenskap & Allmänhets alla aktiviteter. Vi jobbar framförallt med att öka tillgängligheten av vetenskap i samhället, att fler ska få ta del av forskning och för att öka civilsamhällets och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Detta är viktigt för att öka kunskapen, men också för att stärka förtroendet för forskning i samhället. Här är några expempel på de aktiviteter, studier och projekt som vi medverkat i och genomför:

 • Jag vill, men hinner inte! – forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap. En studie som handlar om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap. Rapporten är baserad på enkätsvar från 3 699 forskare från 31 svenska lärosäten och 169 kommunikatörer.
 • Open Science conference 16-17 maj 2023
  Vetenskap & Allmänhet var medarrangör till konferensen som anordnades under det svenska ordförandeskapet i EU. Målet med konferensen vara att diskutera och utbyta kunskap om hur organisationer och länder jobbar med att omvandla policy/riktlinjer för att implementera öppen vetenskap i praktiken.
 • Kungliga Bibliotekets referensgrupp för Öppen vetenskap
  Vetenskap & Allmänhet medverkade i referensgruppen för framtagandet av nationella riktlinjer för öppen vetenskap under 2022-2023. Riktlinjerna lanserades i januari 2024.
 • Allmänhetens delaktighet
  Under våren 2022 tog Vetenskap & Allmänhet fram en kunskapsöversikt om medborgarforskning. Rapporten utgör underlag till Kungliga bibliotekets kartläggning om allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen.
 • Öppen vetenskap workshops
  Vetenskap & Allmänhet genomförde 2019-2021 workshops om öppen vetenskap tillsammans med svenska lärosäten.
 • ForskarFredags Massexperiment
  Inom ramen för vetenskapsfestivalen ForskarFredag anordnas sedan 2009 ett årligt medborgarforskningsprojekt där allmänheten och skolklasser i Sverige bjuds in att delta i riktig forskning.
 • ORION Open Science 2017-2021
  EU-projektet syftade till att göra forskning inom livsvetenskaper och biomedicin
   öppnare och ta in fler samhällsperspektiv i sina processer. Vetenskap & Allmänhet ansvarade för att genomföra medborgardialoger och för projektets kommunikationsaktiviteter.
 • SciShops 2017-2020
  Detta avslutade EU-projekt har utvecklat ekosystemet för Science Shops/kunskapskiosker i EU
  . Målet vara att skapa 10 nya kunskapskiosker och att öka utbytet mellan lärosäten och forskningsinsituts och det omgivande samhället.
 • RRI tools 2014-2016
  EU-projektet RRI-tools utvecklade en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation för att tillgängliggöra forskning.

Motsvarighet i engelskan

Open science, Open research, Open data (öppna data), Open access (öppen tillgång), Open and Responsible Research and Innovation.

Läs mer

Se även #openscience och #öppenvetenskap i sociala medier.


Läs det senaste om Öppen vetenskap:

Vägen framåt för Öppen vetenskap

Öppen vetenskap är obligatoriskt i alla EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Globalt har UNESCOs medlemsländer antagit rekommendationer för Öppen vetenskap. Men hur kan organisationer och länder jobba med att omvandla policy/riktlinjer… Läs mer

Skapad:

2023-06-02 |

Uppdaterad:

2024-04-08 |

Kategorier:

Nyheter, Öppen vetenskap, Referat

SciComm, Public Engagement, Science for Policy  – Join discussions on Open Science 17 May!

How can science communication and public engagement enable the development towards Open Science? That is the theme for a session on 17 May, during the Open Science – from Policy… Läs mer

Skapad:

2023-04-28 |

Uppdaterad:

2024-03-27 |

Kategorier:

News articles, Nyheter, Open Science, Öppen vetenskap

Sverige behöver en nationell strategi för öppen vetenskap!

Debattartikel publicerad i Curie 20220905 “Det räcker inte att öppna dörren till forskning och säga välkommen.” För att verkligen åstadkomma öppen vetenskap behövs en nationell strategi. Det skriver Vetenskap & Allmänhet… Läs mer

Skapad:

2022-09-06 |

Uppdaterad:

2023-06-02 |

Kategorier:

Debattartiklar, Nyheter, Öppen vetenskap
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]