Om Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap tillgänglig för alla!

VA

Foto: Mika Nitz Pettersson/VA

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening och expertorganisation för dialog, kommunikation och samverkan kring forskning. Föreningen utgörs av medlemmarna, som är både individer och organisationer.

Vetenskap & Allmänhets ändamål är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Vi är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

Vetenskap & Allmänhets kansli finns i Stockholm, vi är en nationell organisation men jobbar även internationellt.

Vår vision:

Vetenskap tillgänglig för alla

Vetenskap & Allmänhets mål är att:

  • Allmänheten har kunskap om vad vetenskap är, förstår hur forskning fungerar och vilken roll den spelar i samhället.
  • Forskare har kunskap om attityder till vetenskap, tillgång till kommunikationsmetoder och incitament till dialog och samverkan.
  • Beslutsfattare tar del av vetenskap och ser värdet av dialog mellan forskning och andra delar av samhället.

Vår verksamhet sker inom fyra områden, som samtidigt är vägar för att nå målen.


Vetenskap & Allmänhets långsiktiga strategi:

Vetenskap tillgänglig för alla (pdf-format) fastställd 2021-10-13 av Vetenskap & Allmänhets styrelse.

Läs mer om oss i menyn till höger ->

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]