Virtuell utställning om nya och framväxande tekniker

Skapad:

2023-12-04

Senast uppdaterad:

2023-12-05

Framväxande teknik som klimatmanipulering och AI ger oss nya möjligheter att möta de utmaningar som vi står inför, men utvecklingen medför även samhälleliga och etiska utmaningar. I EU-projektet TechEthos har VA – ihop med medborgare och experter – utforskat hur etik och samhälleliga värden kan prioriteras vid utformningen, utvecklingen och implementeringen av nya och framväxande teknologier. Nu kan du ta del av resurserna som utvecklats inom projektet!

TechEthos tar avstamp i etiska frågor inom teknisk innovation och, i synnerhet, nya och framväxande tekniker som förväntas ha en stor påverkan på samhället. Projektet leds av Austrian Institute of Technology och involverar organisationer från tretton länder – tio partners och sex tredjepartsorganisationer, varav Vetenskap & Allmänhet är en.

Under projektets gång har VA bjudit in berörda grupper ur allmänheten och arrangerat spel-workshops, science caféer och andra dialogaktiviteter. Målet har varit att samla in människors attityder till och förhoppningar om teknikerna, liksom deras oro inför utvecklingen.

De teknikområden som har utforskats är:

  • Klimatmanipulering (climate engineering) – inklusive koldioxidavskiljning och -lagring samt modifiering av solinstrålning.
  • AI-driven digital teknik – inklusive stora språkmodeller och chatbots; virtuell verklighet och förstärkt verklighet; digitala avatarer och metaversum.
  • Neuroteknik – inklusive djup hjärnstimulering; optogenetik; magnetröntgen med maskininlärning.

Resurser tillgängliga för alla

Liknande workshops och dialogaktiviteter har genomförts i flera europeiska länder. Utifrån resultaten har ett antal publikationer och resurser producerats, som nu finns tillgängliga på TechEthos webbsida. Du hittar bland annat

  • En Policy-brief om etisk styrning av ovan nämnda teknologiområden.
  • Rekommendationer för att hjälpa etikkommittéer att granska forskning relaterad till nya och framväxande teknologier.
  • En översikt kring viktiga juridiska utmaningar som identifierats genom den rättsliga analysen av TechEthos tre teknikområden.
  • Faktablad om nya och framväxande teknologier
  • Mediegenomgång och analys av diskursen kring ny teknik.

Interaktiv virtuell utställning 

Under projektet har dessutom en interaktiv digital installation utvecklats, som lyfter fram de etiska dimensionerna kring klimatmanipulering (på engelska Climate Engineering) och naturlig språkbearbetning (NLP), ett område som uppmärksammats enormt sedan lanseringen av ChatGPT och andra AI-verktyg och språkmodeller.

Kommer snart – utställning i Umeå!

Under hösten 2023 har VA dessutom utvecklat en fysisk utställning om möjligheter, utmaningar och etiska frågor kring klimatmanipulering och koldioxidavskiljning. Utställningen går att ta del av på Curiosum i Umeå från och med december.


TechEthos har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 under beviljningsavtal nr. 101006249.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *