Samskapat utbildningsmaterial ska främja jordhälsan i Europa

Skapad:

2023-08-08

Senast uppdaterad:

2024-05-14

I juli deltog Vetenskap & Allmänhet i uppstartsmötet för EU-projektet LOESS i syfte att påbörja utvecklingen av läromedel och informationsmaterial om jordhälsa. Projektet ska involvera olika aktörer, intressenter och målgrupper kopplade till jordhälsa som kommer bjudas in till en Community of Practice för att identifiera kunskapsluckor inom området och samskapa läromedel.

Torka, försämrad absorberingsförmåga, erosion och för hårt packad jord är alla exempel på att våra jordar inte mår bra och inte brukas på ett hållbart sätt. För att långsiktigt förbättra jordhälsan behöver vi öka medvetenheten om markens livsviktiga betydelse. 

LOESS (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health) är en del av A Soil Deal for Europe, ett uppdrag från EU för skapa hälsosamma jordar senast år 2030.

Projektet samlar aktörer i de 16 deltagande länderna för att få en översikt över tillgången till pedagogiskt material om jordhälsa och hur det ser ut idag. Nästa steg är att samskapa och testa nytt informationsmaterial och läromedel för att möjliggöra effektiva kunskapsutbyten mellan lärare och elever och andra intressenter inom jordbruk, forskning, politik, kultur och lokal kunskap. 

Projektet kommer lägga stor vikt på innovativa praktiska pedagogiska metoder och samhällsengagerad aktionsforskning, så kallad Community-based Participatory Research.

Under uppstartsmötet i Bonn betonades vikten av att involvera en bredd av aktörer inom både utbildning, forskning och jordfrågor. LOESS Community of Practice, en slags referensgrupp för praktiker kommer därför stå i centrum för alla kommande aktiviteter. De första mötena och workshopparna  för referensgrupperna i varje land kommer att anordnas i september.

Under uppstartsmötet fick deltagarna ta del av en tankeväckande presentation av professor Willi Xylander, från Senckenbergs aturhistoriska museum i Görlitz. Den handlade om deras utställning “The Thin Skin of the Earth” som är på internationell turné och visade tydligt på vikten av samskapande och samverkan för att skydda jordens resurser och jordhälsa.

LOESS är ett treårigt projekt och pågår mellan 1 juni 2023 – 31 maj 2026. Projektet finansieras under Horizon Europe och koordineras av Wissenschaftsladen Bonn. De 20 partnerorganisationerna består av universitet, forskningsinstitut, icke-statliga organisationer, utbildningscentrum för yrkesutbildningar, organisationer för vetenskapligt engagemang och företag som utvecklar digitala verktyg, vilka alla bidrar med olika kunskaper, färdigheter och nätverk.

För mer information om LOESS projektet kontakta: 

Norbert Steinhaus – WILA Bonn (Projektkoordinator) 
[email protected] 
+49.228.2016122

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Jacobson

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *