“För mig finns det inget som är så viktigt som jordhälsa”

Skapad:

2024-05-14

Senast uppdaterad:

2024-05-14

Christina Berneheim, konsult inom regenerativt jordbruk på Svensk Kolinlagring och medlem av den svenska referensgruppen för LOESS, berättar om sitt intresse för jordhälsa och varför hon är med i projektet.

Christina Berneheim, konsult inom regenerativt jordbruk på Svensk Kolinlagring. Foto: Mitchell Adair

Berätta lite om dig och din organisation

Svensk Kolinlagring är en ideell organisation som har lanserat en affärsmodell där svenska lantbrukare får ekonomisk kompensation för att förbättra jordens hälsa och binda kol i sina marker. Finansieringen kommer från andra företag i Sverige som ägnar sig åt att minska sitt eget klimatavtryck och som vill stödja en systemomställning inom lantbruket. Jag arbetar som konsult åt våra lantbrukare och diskuterar med dem hur vi bäst kan nå dessa mål. Jag jobbar även med uppsökande verksamhet, anordnar jordhälsokurser och seminarier i ämnen som är viktiga för våra lantbrukare och investerare.

Varför är du intresserad av jordhälsa?

För mig finns det inget som är så viktigt som jordens hälsa. Hela vår civilisation är beroende av motståndskraftiga jordar som kan förse oss med färskvatten, näringsrik mat och stabilitet i tider av kris. Jag och min partner äger en liten gård och ett företag där vi hela tiden observerar ekosystemprocesserna så att vi kan vara säkra på att vi arbetar i rätt riktning. Vårt mål är detsamma som för andra bönder – vi behöver hälsosam jord som kan ge oss hälsosamma växter, djur och i slutändan en sund inkomst, som i förlängningen kommer att leda till ett hållbart samhälle.

Varför tycker du att det är så viktigt med undervisning i jordhälsa?

Jord är ett levande system som har biologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper. Under många år har fokus främst legat på jordens kemiska egenskaper vilket lett till ett ökat beroende av externa insatser som konstgödsel. Effekten på mikrobiologin, motorn för en frisk jord, har varit skadlig. Vi behöver lyfta jordens hälsoaspekter och engagera både jordbrukare och allmänheten i hur vi kan främja markbiologi för att minska vårt beroende av externa insatser genom att arbeta MED naturen och inte mot den.

Vad ser du för möjligheter eller utmaningar när det gäller att öka medvetenheten om vikten av jordhälsa?

Möjligheten ligger i att det finns ett stort intresse bland bönder och allmänheten att lära sig mer om jordhälsa och regenerativt jordbruk. Det är flera trender som sammanfaller – djurskyddsfrågor, klimatkris, utarmning av biologisk mångfald, mental och fysisk hälsa – och dessa områden kan enligt mig förbättras avsevärt genom ett förändrat tankesätt om hur vi förvaltar våra naturresurser, utan att det har en negativ effekt på vår förmåga att få mat på bordet.

Varför är du med i den svenska referensgruppen för LOESS?

Jag upplever att människor i allmänhet är öppna för att höra om jordens hälsa och hur vi kan göra saker annorlunda. Utmaningen ligger i att nå ut till alla som BEHÖVER höra det, från politiker till förskolebarn för att praktiskt kunna göra en förändring. Allt sådant måste uppmuntras och stödas.

Hela Svensk Kolinlagring bygger på samarbete och lärande av varandra, och vi ser därför att det finns en stor potential att vara med. Jag arbetar med jordhälsa varje dag och försöker ständigt hitta sätt att vidareutveckla min egen och andras kunskap. I referensgruppen finns det människor med många olika bakgrunder bland annat från skol- och universitsvärlden som tillsammans kan skapa, lära och utbyta kunskap som vi sedan kan ta med oss och sprida vidare inom våra respektive organisationer.

Vad hoppas du att LOESS ska bidra med?

Jag hoppas att projektet skapar en verktygslåda där vi kan hitta material och inspiration för att öka medvetenheten om jordhälsa i många olika miljöer. För närvarande arbetar vi framför allt med lantbrukare och andra konsulter, men vi vill gärna bredda oss. Att ha en sådan verktygslåda kan ge oss möjlighet att engagera oss på olika sätt coh nå nya målgrupper för att förbättra lärandet ytterligare. Vi hoppas också att det ska skapa sätt för olika intressenter att skapa nätverk och få tillgång till den här typen av material för att vidareutveckla sin egen kunskap.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *