Kunskap i omsättning – VAs näringslivsstudie i korthet

Skapad:

2008-11-05

Senast uppdaterad:

2022-12-19

En studie av kunskapssynen i näringslivet – Vetenskap & Allmänhet har undersökt attityder inom näringslivet till forskning, forskare och samarbete med forskare. I denna rapport sammanfattas de viktigaste resultaten och slutsatserna i studien.

Studien visar att svenska företagsledare är positiva till forskningsbaserad kunskap. Men det händer för lite, inte minst i den växande tjänstesektorn. 

Behov av kunskap och samverkan finns men hindren är flera:

  • Kulturskillnader
  • Kommunikationssvårigheter
  • Traditioner

För att kunna omsätta fler forskningsresultat i produkter, tjänster och kronor:

  • Skapa mötesplatser!
  • Riv kommunikationsbarriärerna!
  • Öka kunskapsflödet och utveckla kanalerna!
  • Belöna samverkan!
  • Involvera allmänheten!

Om studien: Sex betydelsefulla branscher inom de varu- och tjänsteproducerande sektorerna valdes ut: Trä- och pappersindustri, Livs- och läkemedelsindustri, Teknikföretag (tillverkning av motorfordon, elapparatur, elektronik och datorer), Konsultföretag (teknik- och organisationskonsulter), Turism (resetjänster, hotell och persontransporter) samt Detaljhandel. Företagsledare inom dessa branscher intervjuades och ett urval branschtidningar analyserades. Dessutom har litteratur och statistik på området analyserats. Slutligen reflekterar fem framstående företrädare för akademi och näringsliv över studiens resultat.

En fullständig redovisning av resultat, metod och urval ges i Kunskapssynen i Näringslivet, VA-rapport 2008:4.

VA-rapport 2008:5


Författare: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: November 2008

Antal sidor: 12

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]