Svensk plattform för att påverka Horisont 2020

EU:s forskningsprogram Horisont 2020 genomsyrades av en strävan att föra forskning och samhälle närmare varandra. Denna strävan var grunden till delprogrammet Science with and for Society (SwafS). Vetenskap & Allmänhet koordinerade en nationell påverkansplattform med målet att öka det svenska deltagandet i SwafS.

Adalheidur Jonsdottir, SiS.net2 and Maria Hagardt of SwafS Advocacy Platform. Photo: Michalis Tzatzanis, FFG

Science with and for Society (SwafS) är ett delprogram i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Syftet med SwafS är bland annat att bygga upp ett effektivt samarbete mellan forskning och samhälle och att stimulera ansvarsfull forskning, så att framsteg inom forskning och innovation går hand i hand med samhällets väl och utveckling.

VA var koordinator för en nationell påverkansplattform som samlar ett femtiotal svenska aktörer inom SwafS olika delområden (Gender equality; RRI (Responsible Research and Innovation) Governance; Public engagement; Science education; Open Science och Ethics). Genom påverkansplattformen ska aktörerna tillsammans hitta nya kanaler och sätt att påverka hur framtida arbetsprogram och utlysningar inom Horisont 2020 utformas. Målet är att öka det svenska deltagandet i SwafS. I projektet ingår organisationer, myndigheter, forskningscentrum och enskilda forskare.

Projektet sträckte sig fram till och med 2017 och finansierades av EU-Sam, som består av myndigheterna VINNOVA, Forte, Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.

Om du vill veta mer om projektet, eller kanske ingå i det, är du välkommen att höra av dig till Maria HagardtInternationell expert/kommunikatör på VA.

VA var även koordinator för den svenska delen i RRI Tools, ett EU-projekt som specifikt behandlar ansvarsfull forskning och utveckling, och som är en del av SwafS-delprogrammet.

Senaste om projektet

Communicating Science in a Complex World – Event report

Science is everywhere around us and therefore must be publicly discussed. This was the context for two events on collaboration and future strategies in science communication in Brussels on 17… Läs mer

Skapad:

2018-11-02 |

Uppdaterad:

2023-06-08 |

Kategorier:

Activity summaries, EU-projekt, News articles, Nyheter, Open Science, Orion, Referat, SwafS

Stärk medborgarnas roll i Horisont Europa!

Det nuvarande förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. VA uppmanar den svenska regeringen och svenska… Läs mer

Skapad:

2018-07-19 |

Uppdaterad:

2023-06-08 |

Kategorier:

Nyheter, SwafS

Strengthen Citizen involvement and public engagement in Horizon Europe!

The current draft of the EU’s next framework programme for research and innovation is not addressing the needs to involve and engage citizens and civil society in research and innovation… Läs mer

Skapad:

2018-07-19 |

Uppdaterad:

2023-06-08 |

Kategorier:

News articles, SwafS

VA tycker till om nästa europeiska FoI-program

Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Det nya europeiska… Läs mer

Skapad:

2018-03-19 |

Uppdaterad:

2023-08-11 |

Kategorier:

Nyheter, RRI, SwafS
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *