Kategori: SwafS

Science with and for Society

Communicating Science in a Complex World – Event…

Science is everywhere around us and therefore must be publicly discussed. This was the context for two events on collaboration and future strategies in science… Läs mer

Skapad:

2018-11-02 |

Uppdaterad:

2023-06-08

Stärk medborgarnas roll i Horisont Europa!

Det nuvarande förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. VA uppmanar… Läs mer

Skapad:

2018-07-19 |

Uppdaterad:

2023-06-08

Strengthen Citizen involvement and public engagement in Horizon…

The current draft of the EU’s next framework programme for research and innovation is not addressing the needs to involve and engage citizens and civil… Läs mer

Skapad:

2018-07-19 |

Uppdaterad:

2023-06-08

VA tycker till om nästa europeiska FoI-program

Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta… Läs mer

Skapad:

2018-03-19 |

Uppdaterad:

2023-08-11

Swedish SwafS platform helping to shape the next…

Around 40 national representatives and experts from 23 countries gathered at the Swedish Research and Innovation Office in Brussels at the end of February to… Läs mer

Skapad:

2018-03-09 |

Uppdaterad:

2023-06-08

Påverka nästa europeiska forsknings- och innovationsprogram!

Omkring 40 nationella representanter och experter från 23 länder samlades i slutet av februari på Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel för att diskutera nästa… Läs mer

Skapad:

2018-03-07 |

Uppdaterad:

2023-06-08

På väg mot ett öppet vetenskapssamhälle

EU:s nästa ramprogram bör sträva mot att förverkliga ett öppet vetenskapssystem som baseras på ansvarsfull forskning och innovation, RRI. Det betonar den svenska påverkansplattformen för SwafS… Läs mer

Skapad:

2018-02-21 |

Uppdaterad:

2023-06-08

Towards an Open Science Society

A position paper for the new EU framework programme, FP9, by the Swedish SwafS and RRI advocacy platform. Läs mer

Skapad:

2018-02-21 |

Uppdaterad:

2023-06-08

Ansvarsfull forskning och innovation – vad innebär det…

I november arrangerade SwafS påverkansplattform en workshop tillsammans Göteborgs universitet och Mistra Urban Futures på RISE i Borås. På workshopen deltog ett 20-tal forskare inom… Läs mer

Skapad:

2017-12-04 |

Uppdaterad:

2023-08-11

From Open Science to Impact

How can researchers embrace open science for better research and societal impact? Listen to a webinar exploring different opportunities. Läs mer

Skapad:

2017-10-30 |

Uppdaterad:

2023-02-16

VA: Stöd samspelet forskning – samhälle i EU:s…

Medborgarforskning, Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) och projekt som stärker samspelet mellan vetenskap och samhälle. Det är tre aspekter som är viktiga att ha med… Läs mer

Skapad:

2017-08-14 |

Uppdaterad:

2023-08-11

What’s next for SwafS in Europe? Report on…

Integrate RRI as a cross-cutting issue in the EU framework programme for R&I. Use the SwafS programme to advance EU’s Open Science agenda! These were… Läs mer

Skapad:

2017-03-06 |

Uppdaterad:

2023-06-08
1 2

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]