ODE – omvärldsdialog och engagemang

Projektet ODE syftar till att stödja forskarna i att prioritera och värdera dialog och kommunikation med det omgivande samhället. Krav på samspel mellan forskarna och samhället ökar internationellt och ställs av forskningsfinansiärer i Sverige och EU. En annan viktig fråga är rekryteringen av studenter och doktorander.

Ett seminarium hölls den 25 augusti 2009 i Stockholm. Deltagare var särskilt utvalda forskningsledare aktiva i svenska akademier, lärda sällskap och framstående forskningsmiljöer.

Ansvarig för intervjuer och dokumentation av seminariet är vetenskapsjournalisten Kristoffer Gunnartz.

  • Ytterligare ett ODE-seminarium hölls på Högskoleverkets informatörskonferens 2010 om Samverkan och nytta i SLU-tappning.
  • Det skrevs även en debattartikel i Upsala Nya Tidning där projektet uppmanar lärosätesledningarna att på allvar integrera samverkan med det omgivande samhället i forskarnas arbete.

Projektet drevs gemensamt av Kungl. VetenskapsakademienKungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och LantbruksakademienVetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet med stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta Cissi AskwallVAs generalsekreterare.

Senaste om ODE

ODE/Samverkan och nytta i SLU-tappning

Referat från session på Högskoleverkets informatörskonferens Den första delen av seminariet handlade om projektet Omvärldsdialog och engagemang, ODE. Seminariet hölls av Anders Sahlman, tidigare projektledare för ODE vid Vetenskap &… Läs mer

Skapad:

2010-05-07 |

Uppdaterad:

2022-12-20 |

Kategorier:

ODE, Referat, Samverkanspåverkan

Släpp ut kunskapen i samhället!

Kunskap från Sveriges universitet och högskolor tas inte tillräckligt till vara, vare sig i debatten eller inför politiska beslut. Det framför KVA, IVA, KSLA och VA i en gemensam debattartikel.… Läs mer

Skapad:

2010-03-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

Debattartiklar, Nyheter, ODE

OmvärldsDialog och Engagemang – ODE till vetenskapen!

VA-rapport 2009:4 (mer …) Läs mer

Skapad:

2010-03-09 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

ODE, Publicerat

Därför behövs ODE!

Forskningens kvalité ökar när universiteten samverkar med det omgivande samhället. Men forskarna saknar stöd och utbildning i hur man praktiskt går tillväga. De slutsatserna dras i en ny skrift. (mer… Läs mer

Skapad:

2010-03-09 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

Nyheter, ODE

Forskarröster om omvärldsdialog

En egen satsning på omvärldskommunikation kan leda till mer tid och pengar för den enskilda forskaren. (mer …) Läs mer

Skapad:

2009-11-06 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

Nyheter, ODE

Varför kommunicera med omvärlden? – ODE-seminariet 25 augusti 2009

Dokumentation av Kristoffer Gunnartz Varför ska forskare ta av sin dyrbara tid för att kommunicera med omvärlden? Vad kan man vinna på det, i ett arbetsklimat där tiden och pengarna knappt räcker till för att producera… Läs mer

Skapad:

2009-09-07 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

ODE, Referat

ODE till vetenskapen

Härom dagen skrev jag om Siris uppmaning till alla forskare att kommunicera mera om sin forskning. I en av kommentar på hennes blogg nämnde jag att de strukturer som forskare befinner sig i inte… Läs mer

Skapad:

2009-06-17 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

ODE, VA-bloggen

Forskare! Kommunicera mera!

Den 25 augusti 2009 anordnas ett heldagsseminarium om forskarnas samverkansuppgift. Framstående forskare, som också är framgångsrika i att kommunicera med omvärlden, medverkar. (mer …) Läs mer

Skapad:

2009-06-12 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

Nyheter, ODE
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]