Släpp ut kunskapen i samhället!

Skapad:

2010-03-11

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Kunskap från Sveriges universitet och högskolor tas inte tillräckligt till vara, vare sig i debatten eller inför politiska beslut. Det framför KVA, IVA, KSLA och VA i en gemensam debattartikel.

Image

Några aktuella exempel är den licensierade vargjakten, den infekterade skoldebatten och den omdiskuterade svininfluensavaccineringen.

I debattartikeln i Upsala Nya Tidning uppmanar cheferna för Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och VA lärosätesledningarna att på allvar integrera samverkan med det omgivande samhället i forskarnas arbete.

Artikelförfattarna driver gemensamt projektet ODE (OmvärldsDialog och Engagemang) till vetenskapen som syftar till att stödja forskare i att prioritera och värdera dialog och kommunikation med omvärlden.

– Rektorer! Låt retoriken om samverkan i de akademiska högtidstalen omsättas i praktisk handling, avslutar Gunnar Öquist, KVA, Björn O. Nilsson, IVA, Åke Barklund, KSLA och Camilla Modéer, VA.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *