Öppen vetenskap – workshops

Öppen vetenskap har potential att förändra och öppna upp det vetenskapliga systemet för alla. Öppen vetenskap är också krav i EU-kommissionens  forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Men vad innebär öppen vetenskap för dig och hur kan du dra nytta av det i ditt arbete?

Vetenskap & Allmänhet arrangerade under 2019-2021 workshops online eller fysiskt om öppen vetenskap där begrepp som, öppen tillgång, öppna data, samskapande (public engagement), samverkan, medborgarforskning och forskningskommunikation ingår. Workshoparna var till för personal på lärosäten runt om i Sverige.

Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Målet med dessa workshops var att stärka kompetensen hos forskare, personal vid forskningsservice, forskningskommunikatörer, bibliotekarier, samverkansansvariga samt övriga intresserade om vad dessa begrepp innebär och hur de kan tillämpas, både i det dagliga arbetet och för att underlätta ansökningar till t.ex. Horisont Europa EU:s ramprogram för forskning och innovation.

I workshopen blandades teoretiska presentationer om öppen vetenskap, samskapande och samverkan (public engagement), medborgarforskning och forskningskommunikation, med interaktiva grupparbeten och presentationer av lokala projekt. På så sätt fick deltagarna lära sig att applicera olika aspekter av öppen vetenskap i sitt arbete och i sina eventuella projektansökningar. Det gavs även en kortare inblick i hur man kan kommunicera om sitt projekt samt erbjuds individuell rådgivning för egna projektansökningar.

Utformning och genomförande av workshopparna skedde i samarbete med det lärosätet där de ägde rum. Medarrangörerna var med under dagen och presenterar sin verksamhet/service.

Upplägget har fokus på fyra områden:

Vid behov togs även ansvarsfull forskning och innovation upp (RRI- responsible research and innovation). Workshopsserien finansierades av Vinnova som en vidareutveckling av den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society – SwafS.

Vill du att vi håller en workshop hos er?

Är ni intresserad av en workshop och vill ha mer information? Ta kontakt med Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA.

Senaste om öppen vetenskap

Vägen framåt för Öppen vetenskap

Öppen vetenskap är obligatoriskt i alla EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Globalt har UNESCOs medlemsländer antagit rekommendationer för Öppen vetenskap. Men hur kan organisationer och länder jobba med att omvandla policy/riktlinjer… Läs mer

Skapad:

2023-06-02 |

Uppdaterad:

2024-04-08 |

Kategorier:

Nyheter, Öppen vetenskap, Referat

SciComm, Public Engagement, Science for Policy  – Join discussions on Open Science 17 May!

How can science communication and public engagement enable the development towards Open Science? That is the theme for a session on 17 May, during the Open Science – from Policy… Läs mer

Skapad:

2023-04-28 |

Uppdaterad:

2024-03-27 |

Kategorier:

News articles, Nyheter, Open Science, Öppen vetenskap

Sverige behöver en nationell strategi för öppen vetenskap!

Debattartikel publicerad i Curie 20220905 “Det räcker inte att öppna dörren till forskning och säga välkommen.” För att verkligen åstadkomma öppen vetenskap behövs en nationell strategi. Det skriver Vetenskap & Allmänhet… Läs mer

Skapad:

2022-09-06 |

Uppdaterad:

2023-06-02 |

Kategorier:

Debattartiklar, Nyheter, Öppen vetenskap
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]