Vägen framåt för Öppen vetenskap

Skapad:

2023-06-02

Senast uppdaterad:

2024-04-08

Öppen vetenskap är obligatoriskt i alla EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Globalt har UNESCOs medlemsländer antagit rekommendationer för Öppen vetenskap. Men hur kan organisationer och länder jobba med att omvandla policy/riktlinjer för att implementera öppen vetenskap i praktiken? Det diskuterades vid en internationell konferens i Stockholm den 16–17 Maj 2023 

Open Science – From Policy to Practice 2023

Den två dagar långa konferensen belyste olika perspektiv på Öppen vetenskap och lyfte fram goda exempel. Det handlade om öppen tillgång till publikationer och data, medborgarforskning, att ge politiker tillgång till forskningsbaserad kunskap. forskningskommunikation, samverkan och involvering av människor i forskning.

Under konferensen betonades att öppen vetenskap är mer än bara fri tillgång till vetenskapliga publikationer. Att göra vetenskapen mer tillgänglig för samhället och att involvera olika samhällsaktörer i forskningsprocessen är viktigt för att öka kunskapen, men också för att stärka förtroendet för forskning i samhället. Det måste också vara meriterande för den enskilda forskaren, avspeglas i bedömningskriterier för forskningsfinansiering och inkluderas i nationella policies för öppen vetenskap. 

Att stärka förtroendet för vetenskap genom öppen vetenskap innebär att stärka motståndskraften mot kunskapsresistens.

– Att stärka förtroendet för vetenskap genom öppen vetenskap innebär att stärka motståndskraften mot kunskapsresistens. Diskussionerna under konferensen har visat hur viktigt det är att involvera många olika samhällsaktörer och organisationer i samtalet kring öppen vetenskap, sade kulturminister Parisa Liljestrand, när hon avrundade konferensen.

Mer än 130 tjänstemän, politiker, forskare, finansiärer, kommunikatörer och andra intressenter från hela Europa deltog på plats i Stockholm, liksom cirka 200 som följde sessionerna online. 

Konferensen var knuten till det svenska EU-ordförandeskapet och arrangerades av Kungliga biblioteket, Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapsrådet, i samarbete med Ecsite, EU-kommissionens Joint Research Centre, EuroScience, Svenska Science Centers, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Svenska Unesco-rådet, Sveriges unga akademi, Sveriges universitets- och högskoleförbund, och Vetenskap & Allmänhet, som också koordinerade konferensen. Riksbankens Jubileumsfond och universitetsalliansen Stockholm Trio bidrog generöst till genomförandet.

Ta del av ett längre konferensreferat på engelska och se inspelningen i efterhand.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projekt


https://twitter.com/vetenskapoallm

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *