Min framtida stad: ungdomars perspektiv på hållbar stadsutveckling

Skapad:

2023-11-13

Senast uppdaterad:

2024-07-08

Våra städer förändras snabbt, men hur ska framtidens stad se ut för att klara klimatförändringar och en växande befolkning? Allmänheten involveras regelbundet för att tycka till, men forskning visar att ungdomars perspektiv är svagt representerade. Hur kan vi få ungdomar att bli intresserade av samhällsutveckling och hur ser deras framtida stad ut?

I en serie aktiviteter under hösten har Vetenskap och allmänhet, forskare från Södertörns högskola och RISE samarbetat med ungdomar från Huddinge gymnasium för att de ska få ge sina perspektiv på hållbar stadsutveckling, utveckla idéer för deras framtida stad samt att göra dem delaktiga i den lokala samhällsutvecklingen. Aktiviteterna ingick i ett pilotprojekt inom Tenacity, ett EU-projekt som testar och utvecklar metoder för att öka samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället.

De olika aktiviteterna inleddes på ForskarFredag den 29 september med flera Science Cafés om hållbar stadsutveckling på Södertörns högskola. Där ungdomar från Huddinge gymnasium och Skapaskolan diskuterade stadsplanering och vad som kännetecknar en hållbar stad med forskaren Mo Sarraf från RISE.

I slutet av oktober genomfördes sedan en workshop med fokus på samhällsutveckling och stadsplanering med en gymnasieklass från Huddinge gymnasium. Tillsammans med forskaren Romina Rodela, Södertörns högskola fick eleverna arbeta fram två olika personas – en ung person idag och en ung person om 15 år, samt föreslå idéer på hur de lokala områden kan utvecklas utifrån karaktärernas erfarenheter.

Ungdomarnas olika personas och framtidsvisioner presenterades under en session på Södertörn högskolas Innovations- och samverkansdagar den 9 november. I sessionen medverkade även representanter från de organisationer som aktivt arbetar med att förändra platsen, som; Maria Johansson, Huddinge kommun, Karin Lekberg, Kulturlandslaget, Romina Rodela, Södertörns högskola, Mo Sarraf, RISE och Michael Sköldeholt, BID Huddinge.

Eventet spelades in och du kan ta del av det via YouTube. Elevernas förslag för hur deras framtida stad skulle kunna se ut finns nu på Tenacityprojektets samverkansplattform där du kan ta del av idéerna, vara med i diskussionen och lämna dina synpunkter.

Aktiviteterna och pilotprojektet prövar en lösning på ett välkänt problem, att få ungdomar intresserade av att delta i den demokratiska processen som formar deras levnadsmiljöer, samt att öppna upp en dialog med de som står bakom besluten. Projektet Tenacity handlar just om att öka samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället, liksom att öka medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen.

Mer information

Kontakta gärna Maria Hagardt om du vill veta mer om pilotprojektet ”Min framtida stad” eller om du har några frågor.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

En kommentar om “Min framtida stad: ungdomars perspektiv på hållbar stadsutveckling

Mycket intressant projekt! Hoppas det kommer vara öppen data tillgänglig från detta projekt!
Problematiskt att hemsidan ni hänvisar till, samverkansplattform, ligger på en portal som använder spanska /italienska som enda språk och innehåller sjuuukt många cockies!!!!!!! Svårt att navigera fram till cookie-inställningar och väl där förstår man inte vad de används till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *