RRI Tools – en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation

Responsible research and innovation, RRI, översätts på svenska till ”ansvarsfull forskning och innovation”. Begreppet genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020, och handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus. EU-projektet RRI Tools, där VA varit det svenska navet, har arbetat fram en verktygslåda för RRI.

EU-projektet RRI Tools har utvecklat en webbaserad verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation, RRI. I verktygslådan kan man hitta metoder och stöd för att arbeta med RRI, länkar till andra projekt som arbetat med begreppet RRI och information om vad RRI innebär för olika intressentgrupper.

Olika resurser finns tillgängliga för forskarecivilsamhällenäringslivutbildaremyndigheter och beslutsfattare. För de olika RRI-aspekterna genderopen accesspublic engagementscience educationethics och RRI governance finns ytterligare ingångar. Dessutom finns en sökmotor för olika resurser och inspirerande exempel, och ett verktyg för självreflektion.

Verktygslådan är en levande plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där man kan bidra med egna inspirerande exempel på RRI eller diskutera med andra användare.

Projektet RRI Tools pågick under åren 2014-2016 och var finansierat av EU:s sjunde ramprogram för utveckling och forskning. 26 partners ingick i projektet som täckte in sammanlagt 30 länder i Europa. Vetenskap & Allmänhet var koordinator för det svenska navet i RRI Tools-projektet, och har under projektets gång bland annat organiserat workshops för att arbeta fram de svenska bidragen till RRI Tools. Under projektets första år samlades nationell god praxis inom RRI samt svenska intressenters åsikter om definitionen av RRI och vilka hinder och möjligheter RRI skulle innebära. Under 2016 arrangerades en rad workshops för utbildning om RRI och verktygslådan. VA:s årskonferens VA-dagen 2014 hade också RRI som tema.

EU-projektet RRI Tools webbplatsSenaste om RRI

VA to start data collection for new EU RRI monitoring project

Super MoRRI

The aim of Super MoRRI is to develop and improve methods for measuring activities within RRI (responsible research and innovation). VA is responsible for data collection within Sweden for this… Läs mer

Skapad:

2020-11-18 |

Uppdaterad:

2023-08-11 |

Kategorier:

News articles, Super MoRRI

Super MoRRI – Ansvarsfull forskning och innovation

Super MoRRI

EU-projektet Super MoRRI syftar till att utveckla och förbättra metoder för att mäta aktiviteter inom RRI (ansvarsfull forskning och innovation). VA kommer att vara involverat i flera datainsamlingar för projektet… Läs mer

Skapad:

2020-11-17 |

Uppdaterad:

2023-08-11 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter, Super MoRRI

Joining forces for a global 21st century Responsible Research and Innovation Network

The RRING network, the NewHoRRIzon and the ORION Open Science project held an online roundtable on 3 September, as part of the Euroscience Open Forum 2020, on ”Joining forces for a global 21st century… Läs mer

Skapad:

2020-10-26 |

Uppdaterad:

2023-08-10 |

Kategorier:

Activity summaries, EU-projekt, News articles, Nyheter, Orion Open Science, RRI Tools

VA tycker till om nästa europeiska FoI-program

Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Det nya europeiska… Läs mer

Skapad:

2018-03-19 |

Uppdaterad:

2023-08-11 |

Kategorier:

Nyheter, RRI, SwafS
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “RRI Tools – en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *