Nyhetsvärderaren

I projektet Nyhetsvärderaren samarbetade forskare med skolklasser för att utveckla ett verktyg för att lära ut digital källkritik. Verktyget finns nu tillgängligt på nyhetsvarderaren.se och är gratis att använda.

Nyhetsvärderaren lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Verktyget kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga. Flera år av forskning och utveckling ligger bakom verktyget, som är gratis att använda.

Självtest och fördjupningsdel

Nyhetsvärderaren består av två delar som kan kombineras eller användas oberoende av varandra.

  • självtestet möter användaren ett antal nyhetsinlägg som har delats via sociala medier. Uppgiften är att avgöra sanningshalten i nyheterna. Samtidigt ges handfasta tips om hur man kan bli bättre på att upptäcka falska nyheter.
  • Fördjupningsdelen är utformad för skolor och kursverksamheter. Här arbetar elever i grupp för att granska nyheter från sina egna flöden, eller en uppsättning nyheter som läraren/ledaren har valt ut på förhand.

Vetenskapliga principer för källkritik

Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Alla kan luras av falska nyheter – oavsett om man är grundskoleelev eller professor. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer. I Nyhetsvärderaren används dessa principer för att skapa ett verktyg som kan användas för att lära ut källkritik i digitala medier.

Med hjälp av verktyget kan elever samla in, kategorisera och analysera nyheter på ett vetenskapligt sätt. På detta sätt får de träning i att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som de bidrar till ny kunskap om vilka slags nyheter unga tar del av.

Startade som ett massexperiment

Projektet Nyhetsvärderaren startade 2017 som ett massexperiment i ForskarFredags regi. Ett fortsättningsprojekt tog vid 2018–2021 då verktyget vidareutvecklades och testades för att kunna användas av både skolor och allmänheten.

Som en del av fortsättningsprojektet genomfördes Nyhetsvärderaren Valspecial hösten 2018, där elever hjälpte forskare att undersöka vilka nyheter som rörde sig i ungas nyhetsflöden inför svenska riksdagsvalet.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansierades av Vinnova och Uppsala universitet.

Se även projektets hemsida: Nyhetsvärderaren.se

Läs mer om projektet

VA-loggan – en jubileumsbetraktelse

Har du tid en liten stund? Jag skulle vilja att vi tillsammans betraktar VAs logotyp – logga – i en kort meditation. Loggan är lika gammal som VA, och förtjänar också lite… Läs mer

Hallå där … Thomas Nygren

… forskare vid Uppsala universitet och projektledare för Nyhetsvärderaren som är ett verktyg för källkritik. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, RISE Research institutes of Sweden och VA. (mer… Läs mer

Skapad:

2021-12-09 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

EU-projekt, Massexperiment, Medborgarforskning, Nyheter, Nyhetsvärderaren

Forskning för alla – ny tv-serie av VA

Vad är vetenskap, hur har den utvecklats och vad behöver man egentligen veta om forskning? Det är några av frågorna i tv-serien Forskning för alla – så skapas kunskap på… Läs mer

Skapad:

2021-06-01 |

Uppdaterad:

2023-02-17 |

Kategorier:

ARCS, EU-Citizen.Science, Medborgarforskning, Nyheter, Nyhetsvärderaren, Vad är vetenskap?
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]